MENI

59. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

2.9.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 58. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а)  Коментари на добивене одговоре,
  б)  Нова посланичка питања,
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о имунитету Босне и Херцеговине (друго читање),
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у БиХ – предлагачи: посланици Сефер Халиловић, Винко Зорић, Мирко Околић, Шемсудин Мехмедовић, Денис Бећировић, Велимир Јукић и Адем Хускић (друго читање),
 5. Предлог закона о слободним зонама у Босни и Херцеговини (прво читање),
 6. Предлог закона о примјени Римског статута Међународног кривичног суда и сарадњи са Међународним кривичним судом (прво читање),
 7. Предлог закона о измјенама Закона о Суду БиХ (прво читање),
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ (прво читање),
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Правобранилаштву Босне и Херцеговине (прво читање),
 10. Предлог закона о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине, предлагач посланик Адем Хускић (прво читање),
 11. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (закон у другом читању),
 12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Захтјеву посланика Странке за Босну и Херцеговину за разматрање Предлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ по хитном поступку, у складу с чланом 127. Пословника,
 13. Именовање чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације (приједлог Савјета министара БиХ),
 14. Изјашњавање о иницијативи посланика Клуба СНСД-а у вези разматрања на сједници Дома „Информације о ефектима (нормативне, регулативне и институционалне користи) законских рјешења којима су пренесене надлежности са ентитета на ниво Заједничких органа у Босни и Херцеговини“,
 15. Изјашњавање о иницијативи посланика Мирка Околића у вези разматрања на сједници Дома тачке: “Разматрање иницијативе групе грађана о основаности поступања правосудних органа Босне и Херцеговине у погледу процесуирања ратних злочина у вријеме трагичног ратног сукоба на територији Босне и Херцеговине“,
 16. Предлог Закључка о оснивању Привремене комисије оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за извршење обавеза из чл. 41. а) Закона о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера („Службени гласник БиХ“ број 37/09) – приједлог Заједничког Колегијума оба дома,
 17. Имановање три члана из Представничког дома ради постизања сагласности о идентичном тексту Закона о измјенама и допунама Закона о конкуренцији. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.