MENI

59. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Zorić, Vinko

„Koji su razlozi, osim nacionalnih, da je javna televizija s puno više pažnje pratila prvaka Njemačke 'Wolsburga' nego prvaka BiH 'Zrinski' iz Mostara? Molim da se po zakonu provjeri koje su to javne televizije u BiH i ako se utvrdi da je neka od njih pratila više Wolsburg nego Zrinski iz Mostara, da mi se odgovori zašto je to tako bilo?“

Okolić, Mirko

1. Kako je moguće da Bosna i Hercegovina Branimiru Glavašu dodijeli državljanstvo BiH i to u vremenu kada je bio otvoren istražni i sudski postupak za koji je znala uglavnom sva domaća pa i strana javnost? 2. Ko mu je i kada dodijelio državljanstvo BiH? 3. Da li u dodjeljivanju državljanstva ima povreda bilo koje vrste - formalne, pravne, sigurnosne pa i povrede prakse”?

Odgovor
Dolić, Rifat

„Koliki je broj i kolika je finansijska vrijednost pravosnažnih presuda sudova u BiH na teret budžeta institucija BiH na svim nivoima, čije je izvršenje odgođeno u skladu s donesenim entitetskim zakonima o odgađanju izvršenja pravsnažnih presuda i neodrživoj pravnoj inovaciji „ ako njihovo izvršenje ugrožava funkcioniranje institucija vlasti“? Koliko su ovim odgađanjem izvršenja pravosnažnih presuda ugrožena ljudska prava i pravni sistem u BiH i u kojoj mjeri je prisutna opasnost zloupotrebe ovakvih zakonskih odredbi od institucija vlasti u BiH?“

Odgovor
Kuzmanović, Željko

„Tražim dostavljanje Izvještaja Tužilaštva BiH o načinu primanja i daljenjem postupanju u vezi s dostavljanjem izvještaja Državne Agencije za istrage i zaštitu o počinjenom krivičnom djelu protiv predsjenika Vlade Republike Srpske i više drugih lica iz Republike Srpske“.

1. Kome je do sada izvršen povrat imovine, 2. Kakva je struktura te imovine? 3. Kolika je njena vrijednost? 4. Na osnovu kojih propisa je to urađeno?

Odgovor
Ajanović, Ekrem

„Dana 26./ 27.8.2009. u Jelahu, Općina Tešanj, na grub način izvršena je deložacija Dževahire ( Huseina) Beširević i njene djece iz njene kuće. Ne ulazeći u nepravednu odluku suda, postavljam sljedeća pitanja: 1. Po čijem nalogu je policija bez predočenja naloga dan prije određene deložacije upala u kuću imenovane tražeći navodno oružje? 2. Da li je policijska intervencija provedena po zakonskoj proceduri ili je prekoračila ovlaštenja? 3. Šta će nadležne institucije preduzeti da se intervencija uvede u zakonske procedure, ako se utvrdi prekoračenje ovlaštenja, šta će preduzeti prema vinovnicima?

Odgovor
Raguž, Martin

„ Da li najnovija odluka Vlade Federacije BiH o radikalnoj izmjeni trase južne dionice Koridora Vc - donesena na posljednjoj sjednici Vlade, bez obzira što su svi ministri iz hrvatskog naroda bili protiv takve odluke (što dovoljno govori o karakteru te odluke) – znači blokadu realizacije najznačajnijeg državnog projekta Koridora Vc (najznačajnijeg ne samo za BiH nego i za čitavu regiju i šire) i sprečavanje mogućnosti skorijeg spajanja BiH na već završene dijelove evropskih koridora na sjeveru i jugu BiH?''

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

1. ''Do kada će Vijeće ministara BiH i nadležno ministarstvo tolerirati nezakonitosti u radu Agencije za kontrolu bilja, te nerad u uspostavljanju ove agencije koja je prijeko potrebna za izvoz bosanskohercegovačkih roba, zajedno s Uredom za veterinarstvo i Agencijom za kontrolu hrane?'' 2. „Da li su u upravnim organizacijama Ministarstva sigurnosti BiH koje imaju policijske nadležnosti, uposleni policijski službenici a da nisu prošli sigurnosne provjere nadležnih agencija? Ako ima, šta planirate poduzimati prema istim?

Odgovor
Okolić, Mirko

„Da li je tačno da je Branimiru Glavašu Općinsko vijeće Grude dodijelilo građevinsko zemljište i u koje svrhe? Ako je tačno, tražim odgovor, čije su zemljište i pod kojim uslovima dodijelili i na osnovu kojih zasluga je dobio to zemljište? Da li je to dobio na osnovu zasluga kao građanin BiH i zasluga za BiH ili je dobio na osnovu zasluga iz ratne prošlosti, za što mu je suđeno za ratne zločine nad Srbima u Hrvatskoj, a opet je dobio, ako je tačno, u BiH, državi u kojoj je srpski narod jedan od konstitutivnih naroda“?

Odgovor
Matić, Slavko

 „Iz kojih razloga se Uprava za indirektno oporezivanje grubo poigrava s pojedinim svojim djelatnicima poput Ivice Kopića, Miroslava Martinovića, Ilije Damjanovića, Marka Leovca, Đure Josića pa i nekih drugih“?

Dolić, Rifat

1. „ Koliki su ukupni troškovi rada Komisije za popis državne imovine do momenta njenog denominiranja od strane visokog predstavnika ili da će sredstva izdvojena za rad ove komisije biti vraćena u budžet, s obzirom da ona ne samo da nije izvršila popis državne imovine, već se nije uspjela ni usaglasiti o samom pojmu – državna imovina“? 2. „ Koliko u BiH trenutno ima oboljelih od svinjske gripe? Šta se organizirano preduzima na suzbijanju svinjske gripe u BiH? Da li se radi na izradi jedinstvene strategije borbe protiv svinjske gripe u BiH? Postoje li bilo kakva propisana pravila ponašanja ili sugestije građanima BiH koji putuju izvan BiH i postoje li propisana pravila za one koji iz inozemstva ulaze u BiH, posebno iz država i regiona s većim rizikom prenošenja svinjske gripe“?

Odgovor
Kuzmanović, Željko

1. “Koliko je sredstava, zaključno sa 31. augustom 2009., povučeno iz stand-bay aranžmana s MMF-om i gdje su ta sredstva preusmjerena, odnosno utrošena? 2. „Da li postoji podatak koliko je među otpuštenim radnicima od početka 2000. do 2009. godine lica mlađih od 35 godina“?

Odgovor
Prodanović, Lazar

„S obzirom da je Parlamentarna skupština BiH Informaciju o planu rada Koordinacionog tima za vođenje i kampanju za nestalno članstvo BiH u Vijeću sigurnosti UN-a 2010. – 2011., kao i Prijedlog akcionog plana institucija BiH u procesu lobiranja za nestalno članstvo u BiH u Vijeću sigurnosti UN-a dobila posljednji put ažuriranu u februaru ove godine, a već se ulazi u završnu fazu vođenja kampanje, jer u oktobru ove godine slijedi izborna sjednica Generalne skupštine UN-a. Molim da mi odgovorite na pitanje - u kojoj mjeri su realizirani planovi za predviđene aktivnosti u prethodnom periodu? Prije svega, zanima me koje ljudske potencijale, diplomate, Ministarstvo vanjskih poslova BiH planira uputiti za ovu vrlo značajnu aktivnost BiH u sjedište UN-a u Njujorku“.

Odgovor
Halilović, Sefer

1. Ako je u Historijskom muzeju mandat direktora istekao u oktobru 2006. godine i to je ustanovila nadležna inspekcija rada, da li je sadašnji direktor i dalje legalni direktor, i ako nije, ko mu je produžio mandat ili je li imenovano neko novo lice da obavlja tu dužnost? 2. Hoće li se i kada izvršiti kontrola finansijskog poslovanja u ovim institucijama, jer postoji osnovana sumnja da u nekima počinje kriminal i da su za neke čak podnošene i prijave? 3. Ko će i kada imenovati upravni i nadzorni odbor? U prilogu ovog mog pitanja dostavljam i jedan nalaz inspekcije rada koji govori o nezakonitostima u ovom Historijskom muzeju?

Odgovor
Nanić, Husein

„Radi se o zahtjevu za verifikaciju stare devizne štednje koji je upućen Agenciji za finansije, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo, Poslovnica Bihać, koja je donijela rješenje kojim se zahtjev odbija. Protiv rješenja dozvoljena je žalba Federalnom ministarstvu finansija u roku od 15 dana, što je stranka i uradila. Žalba je upućena 28.11.2006. S obzirom da je prošlo 46 mjeseci od podnošenja žalbe, a Federalno ministarstvo finansija nije odgovorilo na isti način na zahtjev, te da stranka telefonom i na bilo koji drugi način ne može doći do podatka o statusu svog predmeta, zamoljen sam da ovim putem, u okviru poslaničkih pitanja, tražim informaciju o statusu zahtjeva za žalbu pomenute stranke. Njeno ime navedeno je u zahtjevu te ga ne bih spominjao“.

Odgovor
Bešlagić, Selim

1. Prilikom formiranja Općine Neum, a na osnovu rada Međurepubličke i stručne komisije BiH i Hrvatske, određen je djelokru Lučke kapetanije Neum, a što ujedno znači i određivanje granica na moru između Hrvatske i BiH. Na osnovu tih dokumenata, Skupština SRBiH donijela je odluku o ovim pitanjima koju je objavila u službenim glasnicima iz 1979. i 1980. godine, odnosno u 'Službenom glasniku BiH'. Po ovoj odluci, nije bilo nikakvih primjedbi iz SR Hrvatske čime se smatralo da je prihvaćena od strane SR Hrvatske. Postavljam pitanje – Kada će se zvanično ova odluka registrirati kao zvanična granica na moru? 2. Nakon zvaničnog objavljivanja granice na moru u službenim glasnicima BiH iz 1979. i 1980. godine, što je bila i stalna obaveza nadležnog ministarstva, doneseni su svi zakonski i podzakonski akti iz ove oblasti. Postavljam pitanje – Kada će se ovi akti početi primjenjivati jer nisu stavljeni van snage? I drugo – Kada će Lučka kapetanija u Neumu biti kvalitetno opremljena i popunjena odgovarajućim stručnim kadrovima“? 3. Kako se pomorsko dobro (to je more s kopnom koje se računa od najvećeg plimnog vala plus 6 metara) permanentno devastira i uzurpira (a ono je državno vlasništvo), postavljam pitanje – Kada će biti preduzete neophodne zakonske mjere da se to zaštiti? 4. Put od raskršća u Čapljini preko Svitave do Neuma u katastrofalnom je stanju. Ako se zna da je to jedini put koji cijelom dužinom prolazi kroz BiH i ne prelazi granice, postavljam pitanje – Šta će se i kada uraditi na rekonstrukciji ovog puta?

Odgovor
Huskić, Adem

 „1. Koliko se lica osuđenih zbog nelegalne sječe šume nalazi na izdržavanju kazne zatvora? 2. Koliko lica osuđenih za teška krivična djela čeka na izdržavanje zatvorske kazne zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta“?

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Kada će Vijeće ministara BiH staviti na dnevni red preostale zakone iz Mape puta i uputiti ih u parlamentarnu proceduru“?

Odgovor
Džaferović, Šefik

„Koje je aktivnosti preduzelo Vijeće ministara BiH u 2009. godini na zaključivanju ugovora o državnoj granici BiH i susjeda? “

Odgovor
Jašarević, Bajazit

„Koliko je žalbi na procedure javnih nabavki uloženo u periodu 1. 1. 2009. do 31.8. 2009.? I koliko je od uloženih žalbi riješeno? Koliko je žalbi riješeno u zakonskom roku? Koliko je potrebno vremena, u prosjeku, za rješavanje po žalbama u 2009. godini? Koliko je ostalo neriješenih žalbi iz ranijeg perioda i do kada će biti riješene sve neriješene žalbe iz ranijeg perioda? Kojim mjerama će Ured za žalbe dostići ažurno rješavanje po žalbama u zakonom utvrđenom roku?

Odgovor
Živković, Milorad

„Postoji li namjera ili plan za kadrovsko i materijalno-tehničko osnaživanje bh. diplomatskih predstavništava, npr. Brisela, Australije i dr., u skorije vrijeme?“