MENI

58. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

22.7.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 57. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а)  Коментари на добијене одговоре,
  б)  Нова посланичка питања;
 3. Захтјев посланика Странке за Босну и Херцеговину за разматрање Предлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 4. Захтјев посланика Јерка Иванковића Лијановића за разматрање Предлога закона о измјенама Закона о акцизама у БиХ по хитном постпку, у складу са чланом 127. Пословника;
 5. Захтјев Савјета  министара БиХ за разматрање Приједлога  закона о измјени и допуни Оквирног закона о високом образовању БиХ по хитном поступку, у складу с чланом 127. Пословника,
 6. Захтјев посланика Адема Хускића за разматарање Приједлога закона о допуни Закона о службеном гласилу БиХ по скраћеном поступку, у складу с чланом 126. Пословника;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику (друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (друго читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама  Закона о спорту у БиХ, предлагач: посланик Денис Бећировић (друго читање);
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, са Мишљењем Уставноправне комисије (предлагач: Комисија за остваривање равноправности полова);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у БиХ – предлагачи: посланици Сефер Халиловић, Винко Зорић, Мирко Околић, Шемсудин Мехмедовић, Денис Бећировић, Велимир Јукић и Адем Хускић (прво читање);
 12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјени Закона о државној химни БиХ (закон у првом читању);
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјенама и допунама Кривичног закона БиХ, предлагачи: посланици Екрем Ајановић, Адем Хускић и Ремзија Кадрић (закон у првом читању);
 14. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Иницијативи посланика Садика Ахметовића за уврштавање у дневни ред Представничког дома тачке: „Проглашење 11. јула Даном сјећања у цијелој Босни и Херцеговини на жртве геноцида који је 1995. године почињен у Сребреници“;
 15. Разматрање Гендер акционог плана Савјета министара БиХ и препорука УН-овог Комитета за елиминацију дискриминације жена с предлогом закључака Комисије за остваривање равноправности полова;
 16. Специјални извјештај Oмбудсмена за људска права БиХ у вези са жалбама жена ради права на накнаде плата за вријеме породиљског одсуства;
 17. Информација о лишавању слободе у Републици Хрватској Вјекослава Вуковића, помоћника министра безбједности, и активностима предузетим након тог догађаја;
 18. Именовање чланова Савјета Регулаторне агенције за комуникације (предлог Савјета министара БиХ);
 19. Именовање предсједника, замјеника предсједника и чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре БиХ (приједлог Ад хоц Заједничке комисије за провођење процедуре именовања Независног одбора и Одбора за жалбе грађана);
 20. Потврђивање Одлуке предсједавајућег Савјета министара БиХ о смјени министра безбједности БиХ и замјеника предсједавајућег Савјета министара БиХ Тарика Садовића;
 21. Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина БиХ (предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику);
 22. Разматрање „Закључака о штетности антидејтонског и једностраног дјеловања предсједника Републике Србије Бориса Тадића у држави Босни и Херцеговини“ – предлагач: посланик Денис Бећировић;
 23. Давање сагласности за ратификацију:
  а)     Споразума о успостављању Регионалне школе за јавну управу (РеСПА),
  б)     Додатног протокола уз Европску конвенцију о узајамној помоћи у кривичним стварима
  ц)     Конвенције о процјени околинских утицаја у прекограничном контексту – Еспоо (Финска), 25. фебруара 1991. године,
  д)     Конвенције о спрјечавању већих индустријских незгода бр. 174. из 1993. године и Препорука о спрјечавању већих индустријских незгода бр. 181. из 1993. године Међународне организације рада,
  е)     Препоруке о отварању радних мјеста у малим и средњим предузећима бр. 189. из 1998. године Међунаордне организације рада,
  ф)     Препоруке о промовисању задрдуга бр. 193. из 2002. године Међународне организације рада,
  г)      Препоруке која се односи на листу професионалних обољења бр. 194. из 2002. године Међународне организације рада,
  х)      Препоруке о развоју људских ресурса, образовању, оспособљава ју и сталном усавршавању бр. 195. из 2004. године Међународне организације рада,
  и)      Препоруке која се тиче рчадног односа бр. 198. из 2006. године Међународне организације рада.

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.