MENI

58. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

22.7.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika;
 4. Zahtjev zastupnika Jerka Ivankovića Lijanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o trošarinama u BiH po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika,
 6. Zahtjev zastupnika Adema Huskića za razmataranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu BiH po skraćenom postupku, sukladno članku 126. Poslovnika;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH – predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o sportu u BiH – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva (predlagatelj: Povjerenstvo za ostvarivanje ravnopravnosti spolova);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH – predlagatelj: zastupnici Sefer Halilović, Vinko Zorić, Mirko Okolić, Šemsudin Mehmedović, Denis Bećirović, Velimir Jukić i Adem Huskić (prvo čitanje);
 12. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni zakona o državnoj himni BiH (zakon u prvom čitanju);
 13. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona BiH – predlagatelj: zastupnici Ekrem Ajanović, Adem Huskić i Remzija Kadrić (zakon u prvom čitanju);
 14. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Inicijativi zastupnika Sadika Ahmetovića za uvrštenje u dnevni red Zastupničkog doma točke: „Proglašenje 11. srpnja Danom sjećanja u cijeloj Bosni i Hercegovini na žrtve genocida koji je 1995. godine počinjen u Srebrenici“; 
 15. Razmatranje Gender akcijskog plana Vijeća ministara BiH i preporuka UN-ovog Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena s prijedlogom zaključaka Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
 16. Specijalno izvješće Ombudsmana za ljudska prava BiH u vezi sa žalbama žena radi prava na naknade plaća za vrijeme rodiljnog dopusta;
 17. Informacija o lišavanju slobode u Republici Hrvatskoj Vjekoslava Vukovića, pomoćnika ministra sigurnosti BiH, i aktivnostima poduzetim nakon tog događaja;
 18. Imenovanje članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (prijedlog Vijeća ministara BiH);
 19. Imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture BiH (prijedlog Ad hoc Zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana);
 20. Potvrđivanje Odluke predsjedatelja Vijeća ministara BiH o smjeni ministra sigurnosti BiH i zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara BiH Tarika Sadovića;
 21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH – predlagatelj: Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvo, izbjeglice, azil i etiku;
 22. Razmatranje „Zaključaka o štetnosti antidejtonskog i jednostranog djelovanja predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića u državi Bosni i Hercegovini“ – predlagatelj: zastupnik Denis Bećirović;
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA),
  b)      Dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj pomoći u kaznenim stvarima.
  c)      Konvencije o procjeni okolišnih utjecaja u prekograničnom kontekstu – Espoo (Finska), 25. veljače 1991. godine,
  d)      Konvencije o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, broj: 174. iz 1993. godine, i Preporuke o sprečavanju većih industrijskih nezgoda, broj 181 iz 1993. godine, Međunarodne organizacije rada,
  e)      Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, broj 189 iz 1998. godine, Međunaordne organizacije rada,
  f)        Preporuke o promicanju zadruga, broj: 193 iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada,
  g)      Preporuke koja se odnosi na listu profesionalnih oboljenja, broj 194 iz 2002. godine, Međunarodne organizacije rada,
  h)      Preporuke o razvoju ljudskih potencijala, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavršavanju, broj: 195 iz 2004. godine, Međunarodne organizacije rada,
  i)        Preporuke koja se tiče radnog odnosa, broj: 198 iz 2006. godine, Međunarodne organizacije rada.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.