MENI

58. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Džaferović, Šefik

“Dokle se stiglo s realizacijom biometrijskog pasoša u BiH? Da li postoji, uz pojačane napore svih nas u BiH, mogućnost da BiH još tokom ili početkom oktobra, prije dolaska Monitoring tima EU počne sa izdavanjem biometrijskih pasoša?” (Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović na sjednici je usmeno odgovorio na ovo pitanje.)

Odgovor
Bećirović, Denis

“Kako je moguće da generalni direktor i dva zamjenika generalnog direktora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i danas obavljaju navedene funkcije, odnosno koje su pravne radnje preduzete u tom smislu, jer im je mandat istekao čak prije tri godine?”

Bahtić, Sadik

1. Da li ste imali informaciju i šta ste preduzeli povodom četničkog orgijanja Ravnogorskog četničkog pokreta na ulicama Srebrenice, samo dan nakon dženaze u Potočarima, gdje su ukopane 534 nove žrtve genocida? 2. Šta planirate uraditi, preduzeti u narednom periodu da se BiH uvrsti na Bijelu šengensku listu i da u paketu sa ostalim zemljama zapadnog Balkana uspostavi bezvizni režim sa zemljama EU?

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Kakva je sudbina zaključaka sa 47. sjednice Predstavničkog doma, održane 4. marta 2009., a vezano za usvajanje Zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH?“

Odgovor
Jašarević, Bajazit

„Koliko je prikupljeno javnih prihoda na jedinstveni račun po osnovu PDV-a, akciza i carina i koliko je to u odnosu na plan za period 1.1.2009. do 30.6.2009.? Molim da se iznesu ocjene razloga zbog kojih je došlo do smanjenja u prikupljanju javnih prihoda po osnovu PDV-a, akciza i carina. Da li postoji program za efikasniji rad Uprave za indirektno oporezivanje koji se realizira u 2009.godini? Ako postoji, molim da se uz odovor dostavi i program za efikasniji rad Uprave za indirektno oporezivanje.“

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

„Na osnovu kojih propisa su donesene odluke Agencije za poštanski saobraćaj o visini troškova za izdavanje licence?“

Odgovor
Prodanović, Lazar

„ Da li je i ako jeste kada je planirano uspostavljanje carinske ispostave Bratunac“?

Odgovor
Kadrić, Remzija

„Ko je osnovao Trgovačko društvo „Riva - Trpanj“, društvo s ograničenom odgovornošću i koja mu je osnovna djelatnost? A u vezi s tim i drugo potpitanje - iz kojih razloga nije imenovano rukovodstvo Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka a trebalo je biti imenovano s ciljem provođenja Aneksa g) Sporazuma o pitanju sukcesije bivše SFRJ?“

Huskić, Adem

1. Da li Kompanija „Elektroprenos BiH“ normalno funkcionira u skladu sa zakonom? 2. Ko i zašto osporava provedenu reformu elektrosektora u BiH, te tako dovodi u pitanje izvršavanje međunarodnih obaveza koje je BiH preuzela? 3. Da li Centralna izborna komisija BiH vodi imovinske kartone načelnika općina te državnih službenika zaposlenih u organima za kontrolu poreskih obveznika i da li SIPA prati način sticanja bogatstva navedenih kategorija građana?

Odgovor
Dokić, Branko

 „Da li je formirana ekspertna radna grupa po zaključku oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a na našem domu je to bilo 3. decembra 2008., po kojem se traži od Vijeća ministara BiH da osnuje radnu grupu u kojoj bi bili eksperti iz oblasti javnog emitiranja sa zadatkom da procijene usklađenost Zakona o javnom RTV sistemu BiH i Zakona o Javnom RTV servisu BiH sa Ustavom BiH i evropskim standardima iz ove oblasti, te da na osnovu toga bude sačinjen prijedlog za eventualne izmjene i dopune ovog zakona?“

Odgovor
Kalabić, Drago

1. Uputio je inicijativu Predstavničkom domu da osnuje istražnu komisiju sa zadatkom da provjeri navode u vezi s raspodjelom CEMT dozvola u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH. 2. Da li će biti prihvaćena ideja da se na platou ispred Parlamentarne skupštine BiH postave biste dobitnika Nobelove nagrade iz BiH?

Odgovor
Sokolović, Salko

„Kada će gospodin Alagić, pa samim tim i nadležno ministarstvo i agencija u kojoj je radio, saznati da je protiv njega obustavljena istraga, da bi se mogao vratiti na posao?“

Nanić, Husein

„Tražim od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da mi se dostavi informacija o planu i utrošku sredstava za povratak kao i kriteriji pod kojima su sredstva odobrena u 2009.godini, uključujući i sredstva fonda, znači sredstva koja su udružena - entitetska i sredstva državnog ministarstva.“

Odgovor
Bešlagić, Selim

„Kako su izabrani šefovi disciplina u Kliničkom centru Sarajevo a kako je to regulirano Statutom Kliničkog centra u Sarajevu?“

Odgovor
Jukić, Velimir

„Postavljam pitanje Vijeću ministara BiH, SIPA-i, OSA-i, entitetskim i kantonalnim MUP-ovima i nadležnim tužilaštvima - šta rade i šta preduzimaju u suzbijanju sve učestalije pojave zatvaranja ili gašenja, prestanka rada određenih preduzeća i osnivanju novih koji nastavljaju raditi isti posao u istim prostorijama, sa istim zaposlenicima i zapravo samo su promijenili ime?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Molim da mi se dostavi izvještaj o dosadašnjem radu Agencije za razvoj visokog obrazovanja, kao i izvještaj o dosadašnjem radu Međurektorske konferencije.“

Odgovor
Zorić, Vinko

„Zašto se BHT odlučila na zabranu samo jedne riječi (županije) u svom programu?“

Odgovor
Živković, Milorad

1. Da li je Kolegij Tužilaštva BiH razmatrao i eventualno donio odluku da se potjernice Tužilaštva iz Republike Srpske (pretpostavljam da se odnosi na one koje tretiraju ratne zločine) prethodno moraju pregledati i odobriti isključivo u Tužilaštvu BiH? 2. Da li Ministarstvo civilnih poslova BiH raspolaže informacijom da li su u entitetskim ministarstvima pripremljeni zakonski ili podzakonski akti koji govore o pravima i obavezama primalja - babica, s obzirom da se oni ne mogu donijeti na nivou BiH, jer je u pitanju isključiva nadležnost entiteta? Također, molim da mi se dostave podaci na koji način se trenutno u entitetima u skladu s postojećom legislativom vrši edukacija i stručno obrazovanje i usavršavanje osoba koje su babice – primalje ili to namjeravaju biti? Da li ministarstva sarađuju po ovim pitanjima s Udruženjem babica u BiH, s obzirom da sam u kontaktu s njima i stekao sam utisak da imaju konstruktivne prijedloge u smjeru poboljšanja postojećeg stanja i prakse?

Odgovor

„U Bratuncu su 12. jula boravila tri poslanika iz Republike Srbije i direktno potpirivali međunacionalnu mržnju na području istočne BiH što je doprinijelo ili doprinosi destabilizaciji ukupnih odnosa na tom području. Šta je Ministarstvo vanjskih poslova BiH preduzelo i da li je uputilo ikakav protest, notu Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije, Republici Srbiji?“