MENI

53. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

13.5.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 52. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а)  Коментари на добијене одговоре,
  б)  Нова посланичка питања;
 3. Предлог закона о акцизама Босне и Херцеговине (друго читање);
 4. Предлог закона о оквиру девизне политике у Босни и Херцеговини (прво читање);
 5. Предлог закона о употреби гестовног језика – предлагачи: посланици Бериз Белкић, Милорад Живковић и Нико Лозанчић (прво читање);
 6. Предлог одлуке о приступању измјенама Устава Босне и Херцеговине (предлагачи: посланици Клуба Странке демократске акције);
 7. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије БиХ;
 8. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини и о раду Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини;
 9. Извјештај о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за период од 01. 01. 2008. до 31. 12. 2008. године;
 10. Привремени извјештај Истражне комисије за утврђивање трошења донаторских средстава;
 11. Предлог мјера из надлежности Савјета министара БиХ за ублажавање утицаја глобалне економске кризе на привреду Босне и Херцеговине;
 12. Стратегија превенције и борбе против насиља у породици у Босни и Херцеговини за период 2009-2011. године;
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума;
 14. Информација о раду Тужилаштва Босне и Херцеговине за 2008. годину;
 15. Информација Министарства безбједности БиХ о стању безбједности новинара у Босни и Херцеговини (реализација закључка усвојеног на 47. сједници Дома, одржаној 4. марта 2009. године);
 16. Извјештај Заједничке комисије оба дома о настојању за постизање споразума о идентичном тексту Закона о агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби;
 17. Изјашњавање о иницијативи посланика Момчила Новаковића у вези са „Разматрањем положаја и мјера за побољшање положаја грађана БиХ који су били запослени и настањени у Републици Хрватској, а у периоду од 1991. до 1995. године отпуштени с посла;
 18. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума између Савјета министара БиХ и Савјета министара Републике Албаније о реадмисији лица која илегално бораве,
  б)      Првог амандмана на Кредитни споразум потписан 25. јула 2005. године између Босне и Херцеговине, коју заступа Министарство финансија и трезора, и Краљевине Шпаније, коју заступа Канцеларија кредитног института – Финансирање система водоснабдијевања у општини Олово,
  ц)       Протокола између Министарства безбједности Босне и Херцеговине и Министарства      унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе о спровођењу заједничких патрола уз      заједничку државну границу. (kpaj) 

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.