MENI

53. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

13.5.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 52. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova poslanička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o akcizama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o okviru devizne politike u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika, predlagači: poslanici Beriz Belkić, Milorad Živković i Niko Lozančić (prvo čitanje);
 6. Prijedlog odluke o pristupanju izmjenama Ustava BiH (predlagači: poslanici Kluba SDA);
 7. Izvještaj o provođenju zakona u nadležnosti Centralne izborne komisije BiH;
 8. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH i o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH;
 9. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za period od 1.1.2008. do 31.12.2008.;
 10. Privremeni izvještaj Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava;
 11. Prijedlog mjera iz nadležnosti Vijeća ministara BiH za ublažavanje uticaja globalne ekonomske krize na privredu Bosne i Hercegovine;
 12. Strategija prevencije i borbe protiv nasilja u porodici u BiH za period od 2009. do 2011. godine;
 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII.Dejtonskog mirovnog sporazuma;
 14. Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2008. godinu;
 15. Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini (realizacija zaključka usvojenog na 47. sjednici Doma, održanoj 4. 3. 2009.)
 16. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;
 17. Izjašnjavanje o inicijativi poslanika Momčila Novakovića u vezi s „Razmatranjem položaja i mjera za poboljšanje položaja građana BiH koji su bili zaposleni i nastanjeni u Republici Hrvatskoj , a u periodu od 1991. do 1995. godine otpušteni s posla;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja ilegalno borave,
  b)    Prvog amandman na Kreditni sporazum potpisan 25. jula 2005. između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Kraljevine Španije, koju zastupa Ured kreditnog instituta – Finansiranje sistema vodosnabdijevanja u općini Olovo,
  c)    Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu.  (kraj) 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.