MENI

53. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

13.5.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 52. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a)  Komentari na dobivene odgovore,
  b)  Nova zastupnička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o trošarinama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o okviru devizne politike u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o uporabi znakovnog jezika – predlagatelji: zastupnici Beriz Belkić, Milorad Živković i Niko Lozančić (prvo čitanje);
 6. Prijedlog odluke o pristupanju izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine (predlagatelji: zastupnici Kluba Stranke demokratske akcije);
 7. Izvješće o provedbi zakona u nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH;
 8. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini;
 9. Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1. 1. 2008. do         31. 12. 2008. godine;
 10. Privremeno izvješće Istražnog povjerenstva za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava;
 11. Prijedlog mjera iz nadležnosti Vijeća ministara BiH za ublažavanje utjecaja globalne ekonomske krize na gospodarstvo Bosne i Hercegovine;
 12. Strategija prevencije i borbe protiv nasilja u obitelji u Bosni i Hercegovini za razdoblje  2009 - 2011. godine;
 13. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma;
 14. Informacija o radu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 15. Informacija Ministarstva sigurnosti BiH o stanju sigurnosti novinara u Bosni i Hercegovini (realizacija usvojenog zaključka s 47. sjednice Doma, održane 4. ožujka 2009. godine)
 16. Izvještaj Zajedničkog povjerentva obaju domova o nastojanju  postizanja sporazuma o identičnom tekstu Zakona o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi;
 17. Izjašnjenje o inicijativi zastupnika Momčila Novakovića u vezi s „razmatranjem položaja i mjera za poboljšanje položaja građana BiH koji su bili zaposleni i nastanjeni u Republici Hrvatskoj , a u razdoblju od 1991. do 1995. godine otpušteni s posla;
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o ponovnom prihvatu (readmisiji) osoba koja ilegalno borave,
  b)    Amandmana I. na Kreditni sporazum potpisan 25. srpnja 2005. godine između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora, i Kraljevine Španjolske, koju zastupa Ured kreditnog instituta – Financiranje vodoopskrbnog sustava u općini Olovo,
  c)    Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju zajedničkih ophodnji uz zajedničku državnu granicu.  (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.