MENI

50. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

1.4.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 48. и 49. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ (друго читање);
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера (друго читање);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима (друго читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о одбрани Босне и Херцеговине. са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност;
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (прво читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту (прво читање);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Граничној полицији Босне и Херцеговине (прво читање);
 10. Предлог закона о граничној контроли (прво читање);
 11. Предлог закона о финансијском лизингу (прво читање);
 12. Предлог оквирног закона о основама научноистраживачке дјелатности и координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње БиХ (прво читање);
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о спорту у БиХ – предлагач: Дом народа, са Мишљењем Уставноправне комисије;
 14. Изјашњавање Дома о  захтјеву Комисије за саобраћај и комуникације за достављање Извјештаја о Приједлогу  закона о поштама БиХ;
 15. Предлог ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума (предлагач: Савјет министара БиХ);
 16. Извјештај о раду и пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 17. Извјештај о финансијском пословању Радио-телевизије Босне и Херцеговине у 2007. години;
 18. Извјештај о раду комисија Представничког дома за 2008. годину:
  a)     Уставноправне комисије,
  б)     Комисије за спољне послове,
  ц)     Комисије за спољну трговину и царине,
  д)     Комисије за финансије и буџет,
  е)     Комисије за саобраћај и комуникације,
  ф)    Комисије за остваривање равноправности полова;
 19. Извјештај о раду заједничких комисија за 2008. годину:
  a)      Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
  б)      Заједничке безбједносно-обавјештајне комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ,
  ц)      Заједничке комисије за економске реформе и развој,
  д)      Заједничке комисије за европске интеграције,
  е)      Заједничке комисије за административне послове,
  ф)     Заједничке комисије за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику;
 20. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби у 2008. години;
 21. Извјештај Заједничке комисије о настојању за постизање сагласности о идентичном тексту Закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ;
 22. Информација о поплавама у Поповом пољу, ријеци Крупи и на подручју Хутовог блата (подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа);
 23. Допуне у чланству комисија;
 24. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума о научно-техничкој сарадњи између Савјета миснистара БиХ и Владе Црне Горе,
  б)   Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у погледу прекограничног програма између Босне и Херцеговине и Црне Горе за 2007. годину, на основу инструмента за претприступну помоћ, компонента II – прекогранична сарадња,
  ц)   Аранжман између Савјета министара БиХ и Владе Републике Кореје везано за зајам из средстава Фонда за унапређење економске сарадње.
  d)      Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Бугрске о међународном друмском пријевозу путника и роба,
  e)      Споразума између Краљевине Белгије и Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Републике Србије и Мисије за привремену управу УН-а на Косову, у име Косова, у складу с Резолуцијом Савјета безбједности УН-а 1224 о привилегијама и имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у Централној Европи,
  f)        Уговора о изведбама и фонограмима Свјетске организације за интелектуално власништво и
  g)      Уговора о ауторском праву Свјетске организације за интелектуално власништво. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.