MENI

50. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

1.4.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 48. i 49. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Bosne i Hercegovine, s Mišljenjem Zajedničkog povjernstva za obranu i sigurnost;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o financijskom leasingu (prvo čitanje);
 12. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama znanstvenoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutarnje i međunarodne znanstvenoistraživačke suradnje BiH (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o športu u BiH – predlagatelj Dom naroda, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva;
 14. Izjašnjenje Doma o  zahtjevu Povjerenstva za promet i veze za produljenje roka za dostavu izvješća o Prijedlogu zakona o poštama BiH;
 15. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma - predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 16. Izvješće o radu i poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 17. Izvješće o financijskom poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godini;
 18. Izvješća o radu povjerenstava Zastupničkog doma za 2008. godinu:
  a)      Ustavnopravnog povjerenstva,
  b)      Povjerenstva za vanjske poslove,
  c)      Povjerenstva za vanjsku trgovinu i carine,
  d)      Povjerenstva za financije i proračun,
  e)      Povjerenstva za promet i veze,
  f)       Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
 19. Izvješća o radu zajedničkih povjerenstava obaju domova za 2008. godinu:
  a)      Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH,
  b)      Zajedničkog sigurnosno-obavještajnog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno- sigurnosne agencije BiH,
  c)      Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj,
  d)      Zajedničkog povjerenstva za europske integracije,
  e)      Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove,
  f)       Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, prava djeteta, mlade, useljeništvu, izbjeglice, azil i etiku;
 20. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi u 2008. godini;
 21. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o nastojanju postizanja suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o dopuni zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH;
 22. Informacija o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata (podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa);
 23. Dopune u članstvu povjerenstava;
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o znanstveno-tehničkoj suradnji između Vijeća misnistara BiH i Vlade Crne Gore,
  b)      Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007. godinu, na temelju instrumenta pretpristupne pomoći, komponenta II – Prekogranična suradnja,
  c)      Aranžman između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje u vezi sa zajmom iz sredstava Fonda za unapređenje ekonomske suradnje,
  d)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugrske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i roba,
  e)      Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije za privremenu upravu UN-a na Kosovu, u ime Kosova, sukladno  Rezoluciji Vijeća sigurnsoti UN-a 1224 o povlasticima i imunitetima Tajništva Sporazuma o slobodnoj trgovini u srednjoj  Europi,
  f)       Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i
  g)      Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.