MENI

50. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

1.4.2009 10:00 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 48. i 49. sjednice Predstavničkog doma;
 2. Poslanička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani BiH, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Graničnoj policiji BiH (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o finansijskom lizingu (prvo čitanje);
 12. Prijedlog okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje BiH (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH -  predlagač: Dom naroda, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije;
 14. Izjašnjavanje Doma o  zahtjevu Komisije za saobraćaj i komunikacije za dostavljanje Izvještaja o Prijedlogu zakona o poštama BiH;
 15. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma (prijedlog Vijeća ministara BiH);
 16. Izvještaj o radu i poslovanju Radio- televizije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 17. Izvještaj o finansijskom poslovanju Radio-televizije Bosne i Hercegovine u 2007. godini;
 18. Izvještaj o radu komisija Predstavničkog doma za 2008. godinu:
  a)      Ustavnopravne komisije,
  b)      Komisije za vanjske poslove,
  c)      Komisije za vanjsku trgovinu i carine,
  d)      Komisije za finansije i budžet,
  e)      Komisije za saobraćaj i komunikacije,
  f)       Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova;
 19. Izvještaj o radu zajedničkih komisija za 2008. godinu:
  a)      Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH,
  b)      Zajedničke sigurnosno-obavještajne komisije za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH,
  c)      Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj,
  d)      Zajedničke komisije za evropske integracije,
  e)      Zajedničke komisije za administrativne poslove,
  f)       Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku;
 20. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi zu 2008. godini;
 21. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje saglasnosti o identičnom tekstu Zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH;
 22. Informacija o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata (podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa);
 23. Dopune u članstvu komisija;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju:
  a)      Sporazuma o naučnotehničkoj saradnji između Vijeća misnistara BiH i Vlade Crne Gore,
  b)      Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2007. godinu, na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponenta II – prekogranična saradnja,
  c)      Aranžman između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Koreje vezano za zajam iz sredstava Fonda za unapređenje ekonomske saradnje.,
  d)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugrske o međunarodnom drumskom prijevozu putnika i roba,
  e)      Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije za privremenu upravu UN-a na Kosovu, u ime Kosova, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnsoti UN-a 1224 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi,
  f)       Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo i
  g)      Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.