MENI

46. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

18.2.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записник са 45. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о допуни Закона о царинској тарифи Босне и Херцеговине (друго читање);
 4. Изјашњавање  у другом читању о Приједлогу закона о заштити домаће производње унутар Споразума ЦЕФТА (Закон број: 01-02-7-25-1/08. од 24.4.2008. године – предлагач посланик Јерко Иванковић Лијановић);
 5. Предлог закона о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Адем Хускић (друго читање);
 6. Предлог закона о јавним набавкама (прво читање);
 7. Предлог закона о превозу опасних материја (прво читање);
 8. Предлог закона о поштама Босне и Херцеговине (прво читање);
 9. Предлог закона о оружју са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ;
 10. Предлог закона о граничној контроли са Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ;
 11. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о унутрашњој и поморској пловидби (закон у првом читању);
 12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о спречавању нереда на спортским такмичењима (закон у првом читању);
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о Гаранцијском фонду (закон у првом читању);
 14. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закључка Заједничке комисије за европске интеграције поводом расправе о Информацији предсједавајућег Савјета министара БиХ о именовању директора Дирекције за европске интеграције;
 15. Финансијски извјештај Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине на дан 31.12.2006.године  и 31.12.2007. године са Мишљењем овлашћеног ревизора;
 16. Извјештај Канцеларије за ревизију институција Босне и Херцеговине о извршеној ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине за 2007. годину;
 17. Извјештај о реализацији Акционог плана за имплементацију програма мјера у оквиру ЦЕФТА споразума, с Анализом вањскотрговинске размјене БиХ за 2008. годину;
 18. Именовање предсједника, замјеника и чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре БиХ (приједлог Ад хоц Заједничке комисије за провођење процедуре именовања Независног одбора и Одбора за жалбе грађана);
 19. Давање сагласности за ратификацију:
  a)     Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске о реадмисији лица која бораве без дозволе,
  б)     Споразума између Босне и Херцеговине и Швајцарске о олакшицама приликом издавања виза,
  ц)     Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – „Пројекат Коридор 5 ц“,
  д)     Споразума између Савјета министара БиХ, којег представља Министарство финансија и трезора, и Владе Републике Аустрије, коју представља савезни министар финансија о финансијској сарадњи,
  е)     Споразума о заштити тајних података између Савјета министара БиХ и Владе Словачке     Републике, 
  ф)    Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о сарадњи у области културе;
  г)     Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о враћању и прихватању лица чији је улазак или боравак незаконит и Протокола између Министарства безбједности БиХ и Министарства унутрашњих послова и јавне управе Црне Горе о имплементацији Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о враћању и прихватању лица чији је улазак или боравак незаконит,
  х)     Меморандума о разумијевању између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о  придруживању Босне и Херцеговине Седмом оквирном програму Европске заједнице за истраживање, технолошки развој и огледне активности,
  и)     Оквирне конвенције Свјетске здравствене организације о контроли дувана. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.