MENI

46. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.2.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Izjašnjavanje  u drugom čitanju o Prijedlogu zakona o zaštiti domaće proizvodnje unutar Sporazuma CEFTA (Zakon broj: 01-02-7-25-1/08. od 24.4.2008. godine – predlagatelj zastupnik Jerko Ivanković Lijanović);
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Adem Huskić (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o javnim nabavama (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o prijevozu opasnih tvari (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o poštama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o oružju s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 10. Prijedlog zakona o graničnoj kontroli s Mišljenjem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 11. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (zakon u prvom čitanju);
 12. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima (zakon u prvom čitanju);
 13. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o Jamstvenom fondu (zakon u prvom čitanju);
 14. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zaključka Zajedničkog povjerenstva za europske integracije povodom rasprave o Informaciji predsjedatelja Vijeća ministara BiH o imenovanju ravnatelja Direkcije za europske integracije;
 15. Financijsko izvješće Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2006.   i 31. 12. 2007. godine s Mišljenjem ovlaštenog revizora;
 16. Izvješće Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o obavljenoj reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 17. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za implementaciju programa mjera u okviru CEFTA sporazuma, s Analizom vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2008. godinu;
 18. Imenovanje predsjednika, zamjenika i članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana, kao neovisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine (prijedlog Ad hoc zajedničkog povjerenstva za provođenje procedure imenovanja Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana);
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole,
  b)    Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o olakšicama kod izdavanja viza;
  c)    Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj – „Projekt Koridor Vc“,
  d)    Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koji zastupa Ministarstvo financija i trezora,  i Vlade Republike Austrije, koju zastupa savezni ministar financija, o financijskoj suradnji,
  e)    Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vijeća ministara BiH i Vlade Slovačke Republike,
  f)     Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o kulturnoj suradnji,
  g)     Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutarnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provedbi Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvatu osoba čiji je ulazak ili boravak nezakonit,
  h)    Memoranduma o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Europske zajednice o pridruživanju Bosne i Hercegovine Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti,
  i)     Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.