MENI

Заједничка служба

Истраживачки сектор

Руководитељица Сектора: Сена Узуновић

 

Истраживачки сектор припрема информативни материјал о теми/закону о којој ће се расправљати на сједници (кратки извјештаји/упоредна искуства); припрема извјештаје о теми/закону (врши аналитичке, свеобухватне анализе и студије); анализе (анализа закона, економска и буџетска анализа, утицај на животну средину и сл.); обавља друштвени и економски мониторинг (основни еконономски подаци, те економски, монетарни и друштвени показатељи тренутне економске ситуације); даје мишљења (мишљења о друштвеним посљедицама закона и сл.); припрема експертска мишљења (мишљења спољних ескперата на захтјев Парламентарне скупштине); на захтјев корисника даје периодични одабир докумената Европске уније; пружа комисијама стручне материјале према садржају и контексту разматраних предлога закона и осталих аката, као и стручну сарадњу приликом контролне и истражне дјелатности комисија; посредује у добијању ставова јавних институција, удружења, организација и слично потребних за процјену предложених аката који се разматрају у домовима или комисијама; припрема материјале, уводне инструкције и информације о раду Парламентарне скупштине на почетку новог мандата; анализира и обрађује информације у вези са дјелатношћу ЕУ, Савјета Европе, НАТО-а, ОЕБС-а, ОЕЦД-а и осталих међународних организација које се односе на Парламентарну скупштину; израђује стручне анализе и информације на захтјев међународних организација, националних парламената и других институција о активностима Парламентарне скупштине, законодавству Босне и Херцеговине и другим економским, друштвеним и политичким питањима у Босни и Херцеговини; сарађује и одржава контакте са сродним службама у земљи и иностранству; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине.