MENI

Zajednička služba

Sektor za Evropsku uniju

Rukovodilac Sektora: Dejan Vanjek

+ 387 33 28 60 33

+ 387 33 22 68 41

[email protected]

U Sektoru za Evropsku uniju postoje sljedeći odjeli:

Odjel za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije

Odjel za evropske poslove, koordinaciju i programe podrške Evropske unije kontinuirano prati aktivnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u oblasti evropskih integracija, s ciljem redovnog informiranja članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; pruža savjete članovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o postupku praćenja aktivnosti u vezi s integracijom u Evropsku uniju; operativno koordinira aktivnosti s drugim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija kontinuiranom razmjenom informacija i zajedničkim planiranjem; ostvaruje stalnu saradnju sa ustavnopravnim komisijama oba doma, Zakonodavno-pravnim sektorom i Zajedničkom komisijom za evropske integracije; priprema i usaglašava projektne prijedloge, koordinirajući istovremeno proces programiranja i realizaciju evropskih programa podrške zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini; priprema izvještaje o evropskim integracijama za potrebe članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; asistira u sastavljanju i formuliranju parlamentarnih stavova, te izradi strateških dokumenata u vezi s Evropskom unijom; pruža podršku u radu Zajedničkoj komisiji za evropske integracije i njenom uredu sekretara i drugim komisijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tako što daje stručna mišljenja o prijedlozima zakona, amandmana i drugih akata koje donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa stanovišta njihove usklađenosti s evropskim zakonima; za potrebe članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji učestvuju na sastancima ili skupovima u vezi s Evropskom unijom, priprema informacije i koncepte izlaganja.

Odjel - Parlamentarni centar za evropske integracije

Odjel - Parlamentarni centar za evropske integracije priprema nezavisne, proaktivne i nepristrasne informacije o aktuelnim političkim i zakonodavnim dešavanjima u Evropskoj uniji; kontinuirano priprema aktuelne informacije i dokumentaciju iz oblasti zakonodavstva; priprema stručne analize i mišljenja za domove, komisije i sektore o zakonima u proceduri i njihovoj usklađenosti sa zakonima u Evropskoj uniji; u saradnji s drugim službama Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, priprema dvosedmični bilten o evropskim poslovima; informira širu javnost o aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u poslovima u vezi s evropskim integracijama; planira i realizira Akcioni plan za komunikaciju o evropskim poslovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; sarađuje s Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, predstavnicima civilnog društva i obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini, te razvija i realizira informativne i obrazovne programe o evropskim integracijama i ulozi parlamenata u njima; administrira i održava parlamentarnu elektronsku bazu podataka o Evropskoj uniji; sistematski planira i realizira edukacije o evropskim poslovima za službenike Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine; u saradnji s Bibliotekom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini kontinuirano radi na obogaćivanju zbirke knjiga, časopisa, publikacija, brošura i drugih materijala tematski vezanih za institucije, politike i pravo EU u Parlamentarnom centru za evropske integracije".