MENI

Zajednička služba

Istraživački sektor

Voditeljica Sektora: Sena Uzunović

 

Istraživački sektor priprema informativni materijal o temi/zakonu o kojoj će se raspravljati na sjednici (kratka izvješća/usporedna iskustva); priprema izvješća o temi/zakonu (analitičke, sveobuhvatne analize i studije); analize (analiza zakona, ekonomska i proračunska analiza, utjecaj na životnu sredinu i sl.); prati društvene i ekonomske prilike (osnovni ekononomski podaci, te gospodarski, monetarni i društveni pokazatelji); daje mišljenja (mišljenja o društvenim posljedicama zakona i sl.); priprema stručna mišljenja (mišljenja vanjskih stručnjaka na zahtjev Parlamentarne skupštine); na zahtjev korisnika, periodično bira dokumenate Europske unije; pruža povjerenstvima stručne materijale prema sadržaju i kontekstu razmatranih prijedloga zakona i ostalih akata, kao i stručnu suradnju prilikom njihove nadzorne i istražne djelatnosti; posreduje u dobivanju stajališta javnih institucija, udruga, organizacija i slično potrebnih za procjenu predloženih akata koji se razmatraju na domovima ili povjerenstvima; priprema materijale, uvodne smjernice i informacije o radu Parlamentarne skupštine na početku novog mandata; analizira i obrađuje informacije vezane uz djelatnost EU, Vijeća Europe, NATO, OESS-a, OECD-a i ostalih međunarodnih organizacija koje se odnose na Parlamentarnu skupštinu; izrađuje stručne analize i informacije na zahtjev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i drugih institucija o aktivnostima Parlamentarne skupštine, o zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i o drugim ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini; surađuje i održava kontakte sa srodnim službama u zemlji i inozemstvu; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.