MENI

Zajednička služba

Sektor za druga parlamentarna tijela

Rukovoditeljica Sektora: Renata Paškalj

 

Sektor za druga parlamentarna tijela sarađuje s Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika, Odborom za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisnim odborom PSBiH; obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisnog odbora PSBiH; obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove poslove vezane za rad istražnih i ad hoc komisija; sarađuje s odgovarajućim institucijama i njihovim tijelima u realizaciji zadataka koji proizilaze iz djelokruga Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, Odbora za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH i Nezavisnog odbora PSBiH; priprema analize, izvještaje i informacije za potrebe drugih parlamentarnih tijela; vodi upravni postupak za potrebe drugih parlamentarnih tijela i odgovarajuće evidencije o radu drugih parlamentarnih tijela.