MENI

Zajednička služba

Istraživački sektor

Rukovoditeljica Sektora: Sena Uzunović

 

Istraživački sektor priprema informativni materijal o temi/zakonu o kojoj će se raspravljati na sjednici (kratki izvještaji/uporedna iskustva); priprema izvještaje o temi/zakonu (vrši analitički, sveobuhvatne analize i studije); analize (analiza zakona, ekonomska i budžetska analiza, uticaj na životnu sredinu i sl.); prati društvenu i ekonomsku situaciju (osnovne ekonomske podatke, te ekonomske, monetarne i društvene pokazatelje); daje mišljenja (o društvenim posljedicama provođenja zakona i sl.); priprema ekspertna mišljenja (mišljenja vanjskih eskperata na zahtjev Parlamentarne skupštine); na zahtjev korisnika, daje periodični odabir dokumenata Evropske unije; pruža komisijama stručne materijale prema sadržaju i kontekstu razmatranih prijedloga zakona i ostalih akata, kao i stručnu saradnju prilikom kontrolne i istražne djelatnosti komisija; posreduje u dobivanju stavova javnih institucija, udruženja, organizacija i sl., potrebnih za procjenu predloženih akata koji se razmatraju u domovima ili komisijama; priprema materijale, uvodne instrukcije i informacije o radu Parlamentarne skupštine na početku novog mandata; analizira i obrađuje informacije vezane za djelatnost EU, Vijeća Evrope, NATO-a, OSCE-a, OECD-a i ostalih međunarodnih organizacija koje se odnose na Parlamentarnu skupštinu; izrađuje stručne analize i informacije na zahtjev međunarodnih organizacija, nacionalnih parlamenata i drugih institucija o aktivnostima Parlamentarne skupštine, zakonodavstvu BiH i drugim ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima Bosne i Hercegovine; sarađuje i održava kontakte sa srodnim službama u zemlji i inozemstvu; obavlja i druge poslove utvrđene aktima Parlamentarne skupštine.