MENI

69. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

6.7.2006 15:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 68. sjednice održane 21.06.2006. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi BiH, predlagač Ruža Sopta;
 4. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o državljenstvu Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona administrativnim taksama, predlagač Momčilo Novaković;
 7. Prijedlog zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine, predlagač Mladen Potočnik;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, predlagači dr. Milorad Živković i Momčilo Novaković
 9. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona, predlagač Momčilo Novaković;
 11. Godišnji Izvještaj za 2005. godinu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;
 12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2005. godinu;
 13. Ostala pitanja.