MENI

72. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

13.9.2006 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 71. sjednice održane 24.08.2006. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač Dom naroda;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu BiH, predlagač Klub poslanika Stranke za BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Centralnoj evidenciji i razmjeni podataka, predlagač Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o nadzoru nad tržištem u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o radu i zapošljavanju, predlagač Sead Avdić;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o prekršajima, predlagač Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o radijacijskopj i nuklearnoj sigurnosti u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH, predlagač Momčilo Novaković;
 12. Prijedlog Prečišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Predlagač Centralna izborna komisija BiH;
 13. Prijedlog Rezolucije o četvorogodišnjoj reformi u BiH zasnovanoj na građanskoj platformi GROZD-a, predlagač Muhamed Moranjkić;
 14. Ostala pitanja.