MENI

68. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

21.6.2006 9:00 sala 1/II

Dnevni red:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 67. sjednice održane 07.06.2006. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, predlagači dr. Milorad Živković i Momčilo Novaković
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH, predlagač Momčilo Novaković;
 5. Prijedlog zakona o izmjenima i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagači Bešlagić Selim, Mirsad Ćeman i Beriz Belkić;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagači Mirsad Ćeman i Izet Hadžić;
 7. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona, predlagač Momčilo Novaković;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, predlagač Zlatko Lagumdžija;
 10. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o koncesijama BiH, predlagač Jelina Đurković;
 11. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o ustupanju predmeta od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Tužilaštvu BiH i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 12. Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Momčilo Novaković po zaključku sa 76. sjednice Doma održane 23.03.2006. godine;
 13. Prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, predlagač Momčilo Novaković;
 14. Ostala pitanja.