MENI

63. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

16.3.2006. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje Zapisnika sa 62. sjednice održane 2.3.2006. godine;
  2. Prijedlog Amandmana na Ustav BiH, predlagatelj Mladen Potočnik;
  3. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  4. Prijedlog zakona o Agenciji za osiguranje prisilnog oduzimanja imovine stečene kaznenim djelima i upravljanje oduzetom imovinom, predlagatelji Jozo Križanović, Zlatko Lagumdžija i Selim Bešlagić;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, predlagatelj Nikola Špirić;
  6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara BiH;
  7. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagatelji Zlatko Lagumdžija, Jozo Križanović i Selim Bešlagić;
  8. Prijedlog zakona o izmjenama idopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagatelji Momčilo Novaković, Elmir Jahić i Vinko Zorić;
  9. Ostala pitanja.