MENI

63. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

16.3.2006. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација Записника са 62. сједнице одржане 02.03.2006. године;
  2. Приједлог Амандмана на Устав БиХ, предлагач Младен Поточник;
  3. Приједлог закона о измјенама идопунама Кривичног закона Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
  4. Приједлог закона о Агенцији за обезбјеђивање присилног одузимања имовине стечене кривичним дјелима и управљање одузетом имовином, предлагачи Јозо Крижановић, Златко Лагумџија и Селим Бешлагић;
  5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додату вриједност, предлагач Никола Шпирић;
  6. Приједлог закона о измјенама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара БиХ;
  7. Приједлог закона о празницима Босне и Херцеговине, предлагачи Златко Лагумџија, Јозо Крижановић и Селим Бешлагић;
  8. Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи Момчило Новаковић, Елмир Јахић и Винко Зорић;
  9. Остала питања.