MENI

70. sjednica Ustavno-pravne komisije Predstavničkog doma

20.7.2006 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 69. sjednice održane 06.07.2006. godine;
  2. Prijelog zakona o izmjeni Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, predlagač Jelina Đurković:
  3. Prijedlog zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine, predlagač Mladen Potočnik;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama BiH, predlagač Momčilo Novaković;
  5. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
  6. Prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara BiH;
  7. Ostala pitanja.