MENI

42. сједница Уставно-правне комисије Представничког дома

9.3.2005. 11.00 Oстало

Дневни ред:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о намјени и кориштењу дијела имовине коју је Босне и Херцеговина добила по Споразуму о питањима сукцесије, предлагач Савјет министара БиХ,
 2. Приједлог закона о преносу послова медијације на удружење медијатора, предлагач Мирсад Ћеман,
 3. Приједлог закона о конкуренцији, предлагач Савјет министара БиХ,
 4. Приједлог закона о празницима БиХ, предлагачи Селим Бешлагић, Јозо Крижановић и Златко Лагумџија
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама БиХ, предлагач Савјет министара БиХ,
 6. Приједлог закона о правима и дужностима чланова Парламентарне скупштине БиХ, предлагач Административна комисија ПД,
 7. Приједлог Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, предлагач Привремена комисија,
 8. Приједлог закона о допуни Закона ораду у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач Административна комисија ПД,
 9. Аутентично тумачење члана 14. Закона о систему индиректног опорезивања у Босни и Херцеговини, предлагач Комисиа за финансије и буџет Представничког дома,
 10. Аутентично тумачење члана 28. Закона о државној служби у институцијама Босне иХерцеговине("Службени гласник БиХ", број 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 и 37/04),
 11. Аутентично тумачење члана 56. Закона о јавним набавкама БиХ (("Службени гласник БиХ" број 49/04) – јасноћа норме, по захтјеву Правне службе Владе Брчко Дистрикта БиХ,
 12. Аутентично тумачење члана 9. став 1. тачка 1. Закона о акцизама БиХ и члана 7. став 2. тачка 3. закона о порезу на промет БиХ("Службени гласник БиХ" број 63а/04)– јасноћа норме, по захтјеву Петрол Бања Лука,
 13. Приједлог аутентичног тумачења Закона о држављанству, по захтјеву Колегијума Представничког дома,
 14. Остала питања.