MENI

42. sjednica Ustavno-pravnog povjerenstva Zastupničkog doma

9.3.2005. 11:00 Ostalo

Dnevni red:

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namjeni i korištenju dijela imovine koju je Bosne i Hercegovina dobila po Sporazumu o pitanjima sukcesije, predlagač Vijeće ministara BiH,
 2. Prijedlog zakona o prijenosu poslova medijacije na udrugu medijatora, predlagač Mirsad Ćeman,
 3. Prijedlog zakona o konkurenciji, predlagač Vijeće ministara BiH,
 4. Prijedlog zakona o praznicima BiH, predlagači Selim Bešlagić, Jozo Križanović i Zlatko Lagumdžija
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, predlagač Vijeće ministara BiH,
 6. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Administrativna komisija PD,
 7. Prijedlog Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač Privremena komisija,
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona oradu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač Administrativna komisija PD,
 9. Autentično tumačenje članka 14. Zakona o sustavuneizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagač Komisia za financije i proračun Zastupničkog doma,
 10. Autentično tumačenje članka 28. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne iHercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04),
 11. Autentično tumačenje članka 56. Zakona o javnim nabavkama BiH (("Službeni glasnik BiH" broj 49/04) – jasnoća norme, po zahtjevu Pravne službe Vlade Brčko Distrikta BiH,
 12. Autentično tumačenje članka 9. stavak 1. točka 1. Zakona o trošarinama BiH i članka 7. stavak 2. točka 3. Zakona o porezu na promet BiH("Službeni glasnik BiH" broj 63a/04)– jasnoća norme, po zahtjevu Petrol Banja Luka,
 13. Prijedlog autentičnog tumačenja Zakona o državljanstvu, po zahtjevu Kolegijuma Predstavničkog doma,
 14. Ostala pitanja.