MENI

19. сједницa Независног одбора

19.4.2016. 17.00 сала 1/I

Дневни ред:  1. Усвајање Записника са 18. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Извјештаја о посјети Државној агенцији за истраге и заштиту БиХ;
  3. Разматрање Иницијативе за покретање дисциплинског поступка против директора Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ;
  4. Текућа питања