MENI

78. sjednica Nezavisnog odbora

18.1.2021 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 77. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2020. godinu;
  3. Tekuća pitanja
    a) Informacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-01-50-2287-1/20 od 14.12.2020. a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15.12.2020. broj: 05/1-50-17-2406/20;
    b) Anonimna predstavka dostavljena od Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH, broj: 05/1-50-17-2320-1/20 od 17.12.2020;
    c) Ostalo