MENI

19. sjednica Nezavisnog odbora

19.4.2016 17:00 sala 1/I

Dnevni red:  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Izvještaja o posjeti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH;
  3. Razmatranje Inicijative za pokretanje disciplinskog postupka protiv direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  4. Tekuća pitanja