MENI

19. sjednica Neovisnog odbora

19.4.2016. 17:00 sala 1/I

Dnevni red:  1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Neovisnog odbora;
  2. Usvajanje Izvješća o posjetu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH;
  3. Razmatranje Inicijative za pokretanje stegovnog postupka protiv ravnatelja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  4. Tekuća pitanja