MENI

76. sjednica Nezavisnog odbora

10.11.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 75. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje trenutnih aktivnosti u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i razgovor sa direktorom i zamjenicima direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Tekuća pitanja