MENI

79. sjednica Nezavisnog odbora

2.2.2021 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 78. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2020. godinu i Prijedloga Programa rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2021. godinu, broj: 20-06/1-50-195-2/21 od 25.1.2021. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 25.1.2021.godine, broj: 05/1-50-15-26-78-7/21;
  3. Tekuća pitanja