MENI

77. sjednica Nezavisnog odbora

8.12.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 76. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje trenutnih aktivnosti u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH i razgovor sa direktorom i zamjenicima direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Razmatranje prijedloga Plana rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
  4. Tekuća pitanja