MENI

75. sjednica Nezavisnog odbora

6.10.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 74. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje trenutnih aktivnosti u Državnoj agenciji za istrege i zaštitu i razgovor sa direktorom i zamjenikom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Tekuća pitanja