MENI

78. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

25.5.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 77. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Захтјев посланика Мартина Рагужа за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, закон број: 01-02-9-35-1/10 од 14. 5. 2010. године;
 4. Захтјев Привремене комисије за припрему Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године за разматрање Предлога закона о попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године, по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника, закон број: 01-02-9-37/10 од 24. 5. 2010. године;
 5. Захтјев посланика Клуба СДА за разматрање Предлога закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, по скраћеном поступку, у складу са чланом 126. Пословника, закон број: 01-02-8-36/10 од 21. 5. 2010. године;
 6. Предлог закона о ауторским и сродним правима – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-5/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање) - одгођено изјашњавање на 77. сједници Дома;
 7. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-4/10 од 18. 01. 2010. године (друго читање) - одгођено изјашњавање на 77. сједници Дома;
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-7-11/10 од 28. 01. 2010. године (друго читање) – одгођено изјашњавање на 77. сједници Дома;
 9. Предлог закона о промоцији малих и средњих предузећа и предузетништва у БиХ – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-4-12/10 од 28. 01. 2010. године (друго читање);
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити тајних података – предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-8-19/10 од 04. 02. 2010. године, сa Извјештајем Заједничке комисије за надзор над радом Обавјештајно-безбједоносне агенције БиХ;
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Нико Лозанчић, закон број: 01-02-8-24/10 од 23. 03. 2010. године, са Извјештајем Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ;
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине – предлагачи: посланици Клуба СДП, закон број: 01-02-5-31/10 од 21. 04. 2010. године (прво читање);
 13. Предлог ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за спровођење Анекса VII Дејтонског мировног споразума – предлагач: Савјет министара БиХ, Предлог број: 01-37-310/10 од 15. 02. 2010. године (друго читање);
 14. Предлог стратегије за развој спорта у Босни и Херцеговини – предлагач: Савјет министара БиХ, Предлог број: 01,02-35-372/10 од 24. 02. 2010. године (друго читање);
 15. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о полагању правосудног испита у Босни и Херцеговини (закон у првом читању);
 16. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2009.– материјал број: 01,02-03-50-3-646/10 од 07. 05. 2010. године;
 17. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције Босне и Херцеговине за 2009.– материјал број: 01,02-50-3-514/10 од 01. 04. 2010. године (одгођена расправа на 77. сједници);
 18. Извјештај о заштити личних података у Босни и Херцеговини, материјал број: 01,02-50-3-595/10 од 22. 04. 2010. године;
 19. Извјештај о раду Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА) за 2009. годину, са Изјашњењем о одређеним питањима (Предлог за уврштавање: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ, акт број: 03/1-50-3-503,51/10 од 04. 05. 2010. године);
 20. Давање сагласности за ратификацију:
  a)    Споразума о финансирању између Босне и Херцеговине и Комисије Европских заједница у вези са хоризонталним програмом о нуклеарној сигурности и заштити од зрачења, у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у 2008. години,
  б) Споразума о војном гранту између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске, Имплементационог протокола о финансијској помоћи између Министарства одбране Босне и Херцеговине и Генералштаба Републике Турске и Логистичког имплементационог протокола између Министарства одбране Босне и Херцеговине и Генералштаба Републике Турске,
  ц) Споразума о финансирању и пројекту између КфW-а, Франкфурт на Мајни и Босне и Херцеговине и Јавног пreдузећа „Електропривреде Хрватске заједнице Херцег Босне“ д.д Мостар (ЕП ХЗХБ) – Пројекaт Допунске мјере за Вјетроелектрану Месиховина,
  д) Европске повеље о регионалним и мањинским језицима – Стразбур 5.11.1992. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.