MENI

78. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

25.5.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 77. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Zahtjev zastupnika Martina Raguža za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika, zakon broj: 01-02-9-35-1/10 od 14. 5. 2010.;
 4. Zahtjev Privremenog povjerenstva za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. za razmatranje Prijedloga zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011., po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika, zakon broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010.;
 5. Zahtjev zastupnika Kluba SDA za razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, po skraćenom postupku, sukladno članku 126. Poslovnika, zakon broj: 01-02-8-36/10 od 21. 5. 2010.;
 6. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-5/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjenje na 77. sjednici Doma;
 7. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-4/10 od 18. 1. 2010. (drugo čitanje) - odgođeno izjašnjenje na 77. sjednici Doma;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-7-11/10 od 28. 1. 2010. (drugo čitanje) – odgođeno izjašnjenje na 77. sjednici Doma;
 9. Prijedlog zakona o promociji malih i srednjih poduzeća i poduzetništva u BiH – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-4-12/10 od 28. 1. 2010. (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tajnih podataka – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-8-19/10 od 4. 2. 2010. s Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Niko Lozančić – zakon broj: 01-02-8-24/10 od 23. 3. 2010. s Izvješćem Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine – predlagatelji: zastupnici Kluba SDP - zakon broj: 01-02-5-31/10 od 21. 4. 2010. godine (prvo čitanje);
 13. Prijedlog revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma – predlagatelj: Vijeće ministara BiH, Prijedlog broj: 01-37-310/10 od 15. 2. 2010. (drugo čitanje);
 14. Prijedlog strategije za razvoj sporta u Bosni i Hercegovini – predlagatelj: Vijeće ministara BiH, Prijedlog broj: 01,02-35-372/10 od 24. 2. 2010. (drugo čitanje);
 15. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini (zakon u prvom čitanju);
 16. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009. – materijal broj: 01,02-03-50-3-646/10 od 7. 5. 2010.;
 17. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – materijal broj: 01,02-50-3-514/10 od 1. 4. 2010. (odgođena rasprava na 77. sjednici);
 18. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini – materijal broj: 01,02-50-3-595/10 od 22. 4. 2010.;
 19. Izvješće o radu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) za 2009. godinu, s Očitovanjem o određenim pitanjima (prijedlog za uvrštenje: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH, akt broj: 03/1-50-3-503,51/10 od 4. 5. 2010.);
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u vezi s horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći u 2008. godini,
  b)   Sporazuma o vojnoj dotaciji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, Provedbenog protokola o financijskoj pomoći između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Glavnog stožera Republike Turske i Logističkog provedbenog protokola između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Glavnog stožera Republike Turske,
  c)    Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine i Javnog poduzeća „Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d Mostar (EP HZHB) – Projekt Dopunske mjere za Vjetroelektranu Mesihovina,
  d)   Europske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima – Strasbourg 5.11.1992. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.