MENI

75. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

7.4.2010. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање записника са 73. и 74. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања:
  а) Коментари на добијене одговоре,
  б) Нова посланичка питања;
 3. Предлог закона о заштити ознака географског поријекла, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-3-18/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
 4. Предлог закона о заштити топографије интегрисаног кола, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-16/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
 5. Предлог закона о индустријском дизајну, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-15/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
 6. Предлог закона о жигу, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-5-14/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
 7. Предог закона о патенту, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-17/10 од 03. 02. 2010. године (друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине, предлагачи: посланици Милорад Живковић, Нико Лозанчић и Шефик Џаферовић, закон број: 01-02-9-20/10 од 10.  02.  2010.  године (друго читање);
 9. Предлог закона о измјенама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, предлагач: Уставноправна комисија, закон број: 01-02-4-21/10 од 16. 02. 2010. године (друго читање);
 10. Извјештај Заједничке комисије оба дома о постизању сагласности о идентичном тексту Закона о дувану Босне и Херцеговине;
 11. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о измјени и допуни Закона о царинској политици Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ, закон број: 01,02-02-2-1/10 од 06. 01. 2010. године (закон у другом читању);
 12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Мишљењу Уставноправне комисије о предлогу амандмана II, III и IV на Устав Босне и Хецреговине, предлагачи: посланици Странке за Босну и Херцеговину, амандмани број: 01,02-01-10/10 од 27.  01. 2010. године (амандмани у првом читању);
 13. Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2009. годину – материјал Савјета министара БиХ, број: 01,02-50-3-360/10 од 22. 02. 2010. године;
 14. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника Босне и Херцеговине за период октобар – децембар 2009. године, материјал парламентарног војног повјереника, број: 01,02-50-3-411/10 од 04. 03. 2010. године;
 15. Расправа о закључцима Савјета Европске уније за опште и спољне послове о Босни и Херцеговини и операцији АЛТЕА (ЕУФОР) – предлог Комисије за спољне послове, закључак са материјалом број: 01,02,03/11-05-39/10 од 23. 03. 2010. године;
 16. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закључка број 2 Комисије за спољне послове са 74. сједнице Дома, одржане 24. 03. 2010. године, поводом расправе о Извјештају о активностима Савјета Европе у 2009. години;
 17. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закључка посланика Клуба СДПБиХ са 74. сједнице Дома, одржане 24. 03. 2010. године, поводом расправе о Предлогу резолуције о важности осуде геноцида у Сребреници и ратних злочина у Босни и Херцегвоини за изградњу трајног мира;
 18. Давање сагласности за ратификацију:
  a)     Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара БиХ и Владе Руске Федерације,
  b)     Споразума о финансирању и пројекту између KfW, Франкфурт на Мајни и Босне и Херецговине – Прикупљање и третман отпадних вода Бихаћ,
  c)     Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за пројекат Маховљанска петља,
  d)     Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о превозу путника и терета у међународном друмском саобраћају,
  e)     Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Индије о међусобној правној помоћи у кривичним стварима,
  f)      Споразумa о зајму (Пројекат побољшања животних услова на селу) између Босне и Херцеговине и Међународног фонда за пољопривредни развој,
  g)     Меморандума о разумијевању између савезног министра одбране и спорта Републике Аустрије, Савјета министара БиХ, Владе Републике Хрватске, Владе Краљевине Данске, Министарства спољних послова Републике Француске, Владе Републике Мађарске, Владе Републике Македоније, Владе Краљевине Холандије, Владе Краљевине Норвешке, Владе Републике Пољске, Владе Швајцарске Конфедерације, Владе Републике Турске, Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске и Владе Сједињених Америчких Држава, у вези са сарадњом у раду Центра за обуку за операције подршке миру у Босни и Херцеговини (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.