MENI

75. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Halilović, Sefer

Pitanje za Ministarstvo vanjskih poslova BiH - Molim Vas da mi dostavite spisak nosilaca diplomatskog pasoša i obrazloženje po kojem su osnovu izdati ti diplomatski pasoši?

Odgovor
Prodanović, Lazar

Pitanje za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH - Molim da mi odgovorite koji su sve projekti finansirani iz sredstava Fonda za povratak tokom 2009. godine, u kojoj vrijednosti, u kojim općinama i ko su bili izvođači radova?

Odgovor
Bahtić, Sadik

Pitanje za Ministarstvo sigurnoti BiH - Šta preduzima protiv državljana BiH koji Bosnu i Hercegovinu u svijetu predstavljaju kao terorističku državu koja pruža utočište teroristima i nameće hipoteku terorizma u BiH?

Odgovor
Nanić, Husein

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH i Centralnoj izbornoj komisiji BiH - Poznata je činjenica da je Evropski sud za ljudska prava u predmetu Sejdić – Finci protiv BiH donio presudu i utvrdio povredu prava aplikanata i naložio BiH da u roku od tri mjeseca isplati dosuđene iznose troškova (oko 25.000 eura), te naložio izmjenu relevantne odredbe Ustava BiH i Izbornog zakona BiH kako bi se utvrđena povreda prava otklonila. Postoje indicije da će se na ovim izborima prijaviti nekoliko stotina građana na isti način kao i prethodna dva građanina, a najava je i od jednog od aplikanata ponovno podnošenje zahtjeva. Ako se to desi, uz činjenicu da BiH nije postupila po presudi, postoji mogućnost da će BiH platiti milionske troškove aplikantima te da bude zatrpana presudama o kršenju ljudskih prava. Postavljam pitanje - šta će Vijeće ministara BiH preduzeti da se te stvari ne dese i da, pored utvrđenog kršenja ljudskih prava, poreski obaveznici plate nepostupanje vlasti BiH po presudi, a u slučaju ako se ne uskladi Ustav BiH i Izborni zakon BiH s presudom.

Odgovor
Kuzmanović, Željko

Molim Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Vijeće ministara BiH da mi dostave informaciju o tome šta je urađeno povodom posljednje afere u Ministarstvu kada je Odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala jedne evropske zemlje utvrdilo da su s jednog računara u ovom ministarstva skidani zabranjeni sadržaji s interneta, konkretno dječija pornografija? Molim Ministarstvo pravde BiH, dakle ako se, pošto vidim da se ništa ne preduzima na otkrivanju i kažnjavanju ovakvih krivičnih djela, molim Ministarstvo pravde BiH da se u što skorijem roku pripremi prijedlog zakona, odnosno izmjena i dopuna Krivičnog zakona i pripremi Prijedlog zakona za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Odgovor
Šain, Vesna

„Molim Zajedničku komisiju za administrativne poslove da mi odgovori kada će biti usvojen Kodeks ponašanja poslanika na sjednicama Predstavničkog doma?“

Dolić, Rifat

1.Pitanje za ministra civilnih poslova BiH - Kakvo je sadašnje stanje i kakvi su planovi nadležnih institucija u BiH s ciljem osiguravanja zakonske regulative i finansiranja liječenja u inozemstvu pacijenata kojima je to jedina preostala šansa za ozdravljenje i često za život? Šta Vijeće ministara BiH preduzima na stvaranju uslova i članstvu BiH u programu Eurotransplanta kako bi građani BiH kroz evropsku donorsku mrežu imali više izgleda za transplantaciju organa koji su najčešće pitanje života ili smrti? 2.Pitanje za ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH - Kakva je daljnja sudbina kantonalnih komisija za provođenje člana 143. Zakona o radu u Federaciji BiH i u konkretnom slučaju ove kantonalne komisije u Unsko-sanskom kantonu, s obzirom na činjenicu da veliki broj građana ovog kantona godinama bezuspješno čeka na rješavanje svojih predmeta kod ove komisije?

Odgovor
Kadrić, Remzija

Pitanje upućeno Odboru javnog RTV sistema BiH - Kakav je status TV predajnika „Jablanica“ kod Bijeljine? Ko taj predajnik, pod kojim uslovima i na osnovu kojih propisa koristi?

Mehmedović, Šemsudin

Pitanja upućena direktoru Agencije za istrage i zaštitu BiH: 1.U ranijem periodu, tačnije u oktobru 2008. godine, Dane Čanković iz Banje Luke, predsjednik nevladine organizacije „Izbor je naš“, javno na skupovima, putem sredstava informiranja, poziva Narodnu skupštinu RS-a, Vladu RS-a, pripadnike srpske nacionalnosti u organima vlasti u institucijama BiH da napuste državne institucije, da na području RS-a suspendiraju sve zakone BiH itd., što je direktno činjenje krivičnog djela protiv integriteta BiH. Šta je Državna agencija za istrage i zaštitu, čija je stvarna zakonita nadležnost, učinila po ovom pitanju, te šta je uradilo Odjeljenje za borbu protiv terorizma s načelnikom tog odjeljenja na čelu? 2.Udruženje „Četnički ravnogorski pokret“, s Duškom Sladojevićem na čelu i Rajkom Cvetkovićem u selu Undurlje, koje je tokom agresije tih istih četnika promijenilo ime u Draževo, po Draži Mihajloviću, gradovima širom BiH javno poziva na rušenje pravnog poretka BiH, čime jako uznemirava nesrpsko stanovništvo u BiH. Krivični zakon BiH, član 170. jasan je po tom pitanju. Šta je SIPA-i, odnosno njeno Odjeljenje za borbu protiv terorizma, u koje se najviše utrošilo državnih i stranih investicija, učinilo po ovom pitanju? Da li je provedena ili još uvijek traje istraga s ciljem utvrđivanja odgovornih lica ili je načelniku Odjeljenja jednostavnije, odnosno bolje pratiti ko ide u džamije, ko klanja, ko nosi potkraćene pantole i sl. i u hladovini čekati obećano unapređenje? Zbog čega Aner Hadžimahmutović nije pokrenuo istragu u vezi s djelovanjem ovog pokreta kada mu je na jednom od kolegija od njegovih prvih pretpostavljenih naloženo, već je to prebacio načelniku Odjeljenja za operativne provjere? 3.Neđo Ošap i Milan Barišić iz Četničkog ravnogorskog pokreta bili su lica koja je policija pratila kao potencijalne organizatore napada na Papu prilikom posjete BiH. Oni se nalaze na listi američke administracije kao organizacija koja pomaže terorizam. Šta je Odjeljenje za borbu protiv terorizma učinilo kako bi se sve ove i ovakve radnje dokumentirale i procesuirali počinioci? Ko u SIPA-i sprečava procesuiranje ovakvih slučajeva?

Bećirović, Denis

Pitanje postavljeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, ministru sigurnosti BiH, ministru pravde BiH, Predsjedništvu BiH, Tužilaštvu BiH i Visokom predstavniku i specijalnom predstavniku EU za BiH - U Izvještaju Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope o funkcioniranju demokratskih institucija u BiH navedena je ozbiljna konstatacija: „da vlasti RS-a podrivaju ustavnopravno ustrojstvo BiH kao i Dejtonski mirovni sporazum“. Imajući u vidu ove ocjene Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, postavljam pitanje: „Šta ćete konkretno preduzeti s ciljem zaustavljanja ovih antiustavnih i antidejtonskih aktivnosti vlasti RS-a?“

Odgovor
Huskić, Adem

Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - Ko je imenovao i na osnovu kojih propisa Upravni odbor i menadžment Javnog preduzeća Službeni list BiH?

Odgovor