MENI

75. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

7.4.2010. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 73. i 74. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja:
  a) Komentari na dobivene odgovore,
  b) Nova zastupnička pitanja;
 3. Prijedlog zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02 -3-18/10 od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kruga – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-16/10 od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-15/10 od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o žigu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-5-14/10 od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 7. Prijedog zakona o patentu – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj:      01,02-02-2- 17/10 od 3. 2. 2010. (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – predlagatelji: zastupnici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović – zakon broj: 01-02-9-20/10 od 10. 2. 2010. (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o izmjenаma Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo – zakon broj: 01-02-4-21/10 od 16. 2. 2010. (drugo čitanje);
 10. Izvješće Zajedničkog povjerenstva obaju domova o postizanju suglasnosti o istovjetnom tekstu Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine;
 11. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju  postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine – predlagatelj: Vijeće ministara BiH – zakon broj: 01,02-02-2-1/10 od 6.1.2010. (zakon u drugom čitanju);
 12. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva o Prijedlogu amandmana II., III. i IV. na Ustav Bosne i Hecregovine – predlagatelji: zastupnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu – amandmani broj: 01,02-01-10/10 od 27. 1. 2010. (amandmani u prvom čitanju);
 13. Izvješće o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2009. godinu – materijal Vijeća ministara BiH broj: 01,02-50-3-360/10 od 22. 2. 2010.;
 14. Izvješće o radu parlamentarnog vojnog povjerenika Bosne i Hercegovine za razdoblje listopad – prosinac 2009., materijal parlamentarnog vojnog povjerenika broj: 01,02-50-3-411/10 od 4. 3. 2010.;
 15. Rasprava o zaključcima Vijeća Europske unije za opće i vanjske poslove o Bosni i Hercegovini i operaciji ALTHEA (EUFOR) – prijedlog Povjerenstva za vanjske poslove, zaključak s materijalom broj: 01,02,03/11-05-39/10 od 23. 3. 2010.;
 16. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zaključka broj 2 Povjerenstva za vanjske poslove sa 74. sjednice Doma, održane 24. 3. 2010., povodom rasprave o Izvješću o aktivnostima Vijeća Europe u 2009. godini;
 17. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zaključka zastupnika Kluba SDP-a BiH sa 74. sjednice Doma, održane 24. 3. 2010., povodom rasprave o Prijedlogu rezolucije o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegvoini za izgradnju trajnog mira,
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)       Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije,
  b)       Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Herecgovine – Prikupljanje i tretman otpadnih voda, Bihać,
  c)       Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt Mahovljanska petlja,
  d)       Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o prijevozu putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu,
  e)       Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima,
  f)        Sporazum o zajmu (Projekat poboljšanja životnih uvjeta na selu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj.
  g)        Memoranduma o razumijevanju između saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije, Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Kraljevine Danske, Ministarstva vanjskih poslova Republike Francuske, Vlade Republike Mađarske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Kraljevine Nizozemske, Vlade Kraljevine Norveške, Vlade Republike Poljske, Vlade Švicarske Konfederacije, Vlade Republike Turske, Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa suradnjom u radu Centra za obuku za operacije potpore miru u Bosni i Hercegovini. (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.