MENI

48. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

18.3.2009. 9:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 47. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Изјашњавање о Предлогу закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (друго читање);
 4. Изјашњавање о Предлогу закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ (друго читање);
 5. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама БиХ (друго читање);
 6. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне опреме (друго читање);
 7. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (прво читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о оснивању Извозно-кредитне агенције БиХ (прво читање);
 9. Изјашњавање Дома о захтјеву Уставноправне комисије за продужење рока за достављање Извјештаја о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ;
 10. Изјашњавање Дома о Иницијативи посланика Мартина Рагужа и Винка Зорића за формирање радне групе за израду текста новог Устава Босне и Херцеговине;
 11. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и кривично-правној заштити дјеце и малољетника (закон у другом читању);
 12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о захтјеву посланика Сефера Халиловића за разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини по хитном поступку, у складу са чланом 127. Пословника;
 13. План активности за испуњавање обавеза из препорука Европске комисије у вези Мапе пута за либерализацију визног режима за гарађане Босне и Херцеговине;
 14. Предлог усаглашених збирних и појединачних закључака Комисије за финансије и буџет Представничког дома и Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о разматраним ревизорским Извјештајима финансијског пословања институција БиХ за 2007. годину;
 15. Именовање два члана Канцеларије за разамтрање жалби из реда стручњака управног права – предлагач Савјет  министара;
 16. Именовање три члана у Заједничку комисију оба дома ради постизања сагласности о идентичном тексту Закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему БиХ;
 17. Давање сагласности за ратификацију:
  a)      Споразума о гранту Глобалног фонда за животну средину између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој, као Агенције за реализацију средстава Глобалног фонда за животну средину –Пројекат шумских и планинских подручја,
  б)  Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Албаније о међународном друмском превозу путника и терета,
  ц) Декларације о дугорочном програму регионалне сарадње и развоја менталног здравља у земљама југоисточне Европе,
  д) Споразума о финансирању између БиХ и Комисије Европских заједница о програму финансирања учешћа БиХ у ERDF Европском програму међународне територијалне сарадње Простор Југоисточне Европе на основу инструмената за претприступноу помоћ (IPA) компонента прекограничне сарадње за 2007.г.,
  e) Уговора о  финансирању између БиХ и Европске инвестиционе банке – Пројекат Коридор  5-ц – прва фаза – Сјевер,
  ф)  Споразума о привредној сарадњи између Савјета министара БиХ и Владе Републике  Словеније. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.