MENI

48. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

18.3.2009. 9:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Izjašnjenje o Prijedlogu zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Izvozno–kreditne agencije BiH (prvo čitanje);
 9. Izjašnjavanje Doma o zahtjevu Ustavnopravnog povjerenstva za produženje roka za dostavljanje Izvješća o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH;
 10. Izjašnjavanje Doma o Inicijativi zastupnika Martina Raguža i Vinka Zorića za osnivanje radne skupine za izradu teksta novog Ustava Bosne i Hercegovine;
 11. Izvješće Povjernstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (Zakon u drugom čitanju);
 12.  Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o zahtjevu zastupnika Sefera Halilovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, po žurnom postupku, sukladno članku 127. Poslovnika;
 13. Plan aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz preporuka Europske komisije u vezi Mape puta za liberalizaciju viznog režima za garađane Bosne i Hercegovine;
 14. Prijedlog usuglašenih zbirnih i pojedinačnih zaključaka Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma i Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o razmatranim revizorskim izvješćima financijskog poslovanja institucija BiH za 2007. godinu;
 15. Imenovanje dva člana Ureda za razamtranje žalbi između stručnjaka upravnog prava – predlagatelj Vijeće ministara;
 16. Imenovanje tri člana u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za usuglašavanje teksta Zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu BiH;
 17. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o grantu (dotaciji) Globalnog fonda za okoliš između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao agencije za realizaciju sredstava Globalnog fonda za okoliš –Projekt šumskih i planinskih područja,
  b)      Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Albanije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta,
  c)      Deklaracije o dugoročnom programu regionalne suradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama juoistočne Euope,
  d)      Sporazuma o financiranju između BiH i Komisije Europskih zajednica o programu financiranja sudjelovanja BiH u ERDF Europskom programu međunarodne teritorijalne suradnje Prostor jugoistočne Europe na temelju instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) komponenta prekogranične suradnje za 2007.g.,
  e)      Ugovora o  financiranju između BiH i Europske investicione banke – Projekat Koridor 5-c – prva faza – Sjever,
  f)        Sporazuma o privrednoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.