MENI

48. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Živković, Milorad

„Zašto se kasni s imenovanjem šest ambasadora, a radi se o pozicijama koje, prema dogovoru, pripadaju licima iz bošnjačkog naroda, kada se zna da nam DKP mreža ne funkcionira na najbolji način, a nepostojanje adekvatnog kadra u značajnim ambasadama, kao što su npr. Srbija, Kina, Pakistan itd., dodatno otežava vođenje vanjske politike i negativno utiče na imidž BiH? “

Nanić, Husein

„Putem sredstava informiranja javnost je djelimično upoznata s projektom izgradnje mreže autoputeva i brzih puteva u Republici Srpskoj. S obzirom da Unsko-sanski kanton graniči s Republikom Srpskom te da je preko teritorije Republike Srpske najbliža komunikacija prema Sarajevu, tražim od resornog ministarstva da mi dostavi informaciju o planovima izgradnje autoputeva koji povezuju Unsko – sanski kanton sa Sarajevom i ostalim dijelom BiH, a posebno na onaj dio puta koji Bosanski Novi / Novi Grad povezuje s Banjom Lukom do Doboja i dalje se veže na Koridor Vc, kao i plan izgradnje putne komunikacije između Splita u Republici Hrvatskoj i Banje Luke preko Livanjskog kantona“.

Odgovor
Okolić, Mirko

„Prije više od tri mjeseca, tačnije 9.12.2008., Općina Doboj je Vijeću ministara BiH, odnosno njegovoj Komisiji za državnu imovinu, uputila akt br. 02-022-1-2880/08, s prijedlogom da izuzme državnu imovinu od privremene zabrane. Razlog je to što su Vlada RS-a i Općina Doboj potpisale program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Općini Doboj. ...Moje pitanje Vijeću ministara BiH glasi: Kada Komisija misli uzeti u razmatranje i dati odgovor, a ujedno i apel da Komisiji naloži da to uradi u što kraćem roku, što, u stvari, i jeste suština. Odgovor tražim u pisanoj formi, a po donošenju odluke Komisije zbog hitnosti stvari, iako to nije po Poslovniku i uobičajeno, molim da, ako je to moguće, budem obaviješten telefonom ili e - mailom. U prilogu dostavljam dopis Općine Doboj i izvod iz nadležnosti Komisije po kojem je ona dužna dati ovo izuzeće“.

Mehmedović, Šemsudin

„1. Prvo pitanje upućeno je Vijeću ministara BiH, odnosno Ministarstvu sigurnosti BiH. Tražim da mi se dostavi sistematizacija radnih mjesta u DGS-u ili Graničnoj policiji s brojčanim pokazateljima popunjenosti s posebnim osvrtom na nacionalnu strukturu zaposlenih, a posebno rukovodnih mjesta uključujući i savjetnike“. 2. Drugo je upućeno direktoru Granične policije ili DGS-a. Zamjenik direktora Alagić suspendiran je već 15 mjeseci, a da ga niko nije ni pozvao na bilo kakav razgovor, a po važećim propisima, suspenzija može trajati do 12 mjeseci. Pitanje je šta direktor Granične policije namjerava uraditi po ovom pitanju? 3. Kada će biti usklađeni koeficijenti za obračun plaća za poslove koji po stepenu složenosti spadaju u pomoćno-tehničke poslove (operativno - tehnički složeni poslovi) na nivou Vijeća ministara BiH? 4. Koji je vremenski rok da revizija utvrdi ovo stanje i donese stav o ovom pitanju gdje neće biti mjesta degradiranju zaposlenih po bilo kojoj osnovi?“

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Kada će Vijeće ministara BiH, na osnovu zaključka Parlamenta i Kolegija, pripremiti i poslati Predstavničkom domu tačku dnevnog reda: Recesija - svjetska ekonomka kriza, uticaj na ekonomiju BiH i mjere za prevazilaženje krize.

Jovičić, Slavko

Pridružio se pitanju Sadika Bahtića, jer je i on podnio sličnu inicijativu, te, uz ostalo, rekao: „Gospodo iz Vijeća ministara, nažalost, nemam ovlaštenja da vam narednim da dođete da ovo pripremite, ali vas molim kao prijatelje koje uvažavam. Nije važno ko je podnio inicijativu. Pridodajem još jedno pitanje, a to je sigurnost zemlje. Dakle, dvije glavne stvari najvažnije za svaku zemlju jesu - kako će narod preživjeti i hoće li narod biti siguran.“

Alajbegović, Azra

„1. Postavljam pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH i Ministarstvu odbrane BiH, a ono glasi – Koji su problemi vezani za izvještavanje o ispunjavanju međunarodnih obaveza BiH u okviru UN-a i OSCE-a za 2008. godinu, i molila bih da mi se u odgovoru dostavi akcenat vezan za poteškoće s kojima se susreću ova dva ministarstva“. 2. Pitam Ministarstvo civilnih poslova BiH - Koji je bio zakonski osnov da se uradi legislativni okvir za uspotavljanje Regionalnog centra za saradnju o mentalnom zdravlju od vlasti BiH, s obzirom da ta deklaracija nije prošla proces i certifikaciju“.

Odgovor
Kuzmanović, Željko

„Povodom nedavne izjave mog uvaženog kolege Adema Huskića, date jednom sarajevskom listu, po kojoj su srpski poslanici glasali protiv usvajanja Zakona o oružju, kako bi se dozvolilo naoružavanje paravojnih formacija, postavljam pitanje Ministarstsvu sigurnosti BiH, nadležnim agencijama i entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova: Da li imaju saznanja ili informaciju o postojanju bilo kakvih paravojnih formacija na teritoriji BiH i RS-a i ukoliko te formacije zaista postoje, kakve se akcije preduzimaju u njihovom suzbijanju “?

Odgovor
Prodanović, Lazar

„Želim da mi se dostavi koliki broj je zaposlenih službenika u prošloj godini primljen putem konkursa u Agenciju za državnu službu i u kojim institucijama i koliko je od tog broja ranije radilo na radnim mjestima za koje je kasnije raspisan konkurs“?

Odgovor
Dolić, Rifat

„1. Koliki je broj i kakva je predmetna personalna i druga struktura tužbi koje se protiv BiH vode pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu i koliko u prosjeku traje procesuiranje tih tužbi“? 2. Ministru pravde u Vijeću ministara BiH – Koliki je broj i kolika je finansijska vrijednost pravosnažnih presuda sudova u BiH na teret budžeta institucija BiH na svim nivoima, čije izvršenje je odgođeno u skladu s donesenim entitetskim zakonima o odgađanju izvršenja pravosnažnih presuda i neodrživoj pravnoj inovaciji „ako njihovo izvršenje ugrožava funkcioniranje institucija vlasti“? Koliko su ovim odgađanjem izvršenja pravosnažnih presuda ugrožena ljudska prava i pravni sistem u BiH i u kojoj mjeri je prisutna opasnost zloupotrebe ovakvih zakonskih odredbi od institucija vlasti u BiH“?

Odgovor
Jukić, Velimir

1. Šta rade Vijeće ministara BiH i resorna ministarstva na ubrzanju i završetku svih potrebnih aktivnosti – završetak projektne dokumentacije, imovinskopravni poslovi na Koridoru Vc, osiguranje sredstava za gradnju autoputeva, operativno raspolaganje obećanim sredstavima od oko 400 miliona eura od EBRD-a i drugih izvora? 2. Ima li Vijeće ministara BiH razrađen i prihvaćen model finansiranja gradnje autoputa na Koridoru Vc?

Odgovor
Huskić, Adem

„Pitam predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH - Gospodine predsjedavajući, s obzirom da ste izjavili da postoje paralelizmi u institucijama BiH, molim Vas da mi odgovorite na pitanje: U kojim institucijama postoje paralelizmi, ko stoji iza njih, na koji način se oni manifestiraju i šta ste preduzeli kako biste eliminirali sve paralelizme u BiH“?

Hadžiahmetović, Azra

„Ja nemam poslaničko pitanje, ali imam poslaničku inicijativu da se pokrene postupak za potpisivanje dva akta - Dodatnog protokola na krivičnopravnu konvenciju o korupciji. Riječ je o dokumentu Vijeća Evrope. I drugo - Konvencije Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika“.

Odgovor
Lozančić, Niko

„Moje pitanje upućeno je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH: 1. Kada ću dobiti odgovore na pitanja postavljena na 45. i 47. sjednici ovog doma? 2. Kako mi još uvijek nisu odgovorili na pitanje - Kako i na osnovu kojih propisa i kriterija su s svih čelnih pozicija u sudovima i tužilaštvima BiH i entiteta isključili kadrove hrvatske nacionalnosti, sada postavljam pitanje: Kakva je uopće nacionalna struktura svih sudova i tužilaštava u BiH uključujući osnovne, odnosno općinske, kantonalne, odnosno okružne, entitetske, Sud i Tužilaštvo BiH i je li ta struktura u skladu sa Ustavom BiH“?

Odgovor