MENI

47. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.3.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Zapisnik 46. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog amandmana I. na Ustav Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 4. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o douni Zakona o carinskoj tarifi BiH (drugo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (drugo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (drugo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (drugo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH (drugo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (drugo čitanje);
 11. Zahtjev zastupnika Sefera Halilovića za  razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH po žurnom postupku, suklano članku 127. Poslovnika
 12. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o prijevozu opasnih tvari (Zakon u prvom čitanju);
 13. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Mišljenju Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost o Prijedlogu zakona o graničnoj kontroli (Zakon u prvom čitanju);
 14. Prijedlog Državne strategije za nadzor nad opojnim drogama, sprečavanje i suzbijanje zloporabe opojnih droga u Bosni i Hercegovini (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 15. Izvješće o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju u 2008. godini (podnositelj: Državno regulatorno povjerenstvo za električnu energiju);
 16. Informacija o uhićenju Vjekoslava Vukovića i poduzetim aktivnostima nakon tog događaja;
 17. Informacija o aktivnostima u vezi s prijmom BiH u nestalno članstvo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u mandatu 2010 – 2011. godine;
 18. Informacija o kaznenim djelima protiv dostojanstva osobe i morala u BiH, s naglaskom na kaznena djela krijumčarenja i trgovine ljudima, u 2006. i 2007. godini i prvih devet mjeseci 2008. godine;
 19. Informacija Ministarstva vanjskih poslova o Rezoluciji Europskog palramenta o Srebrenici (Strazbur 14. i 15. siječnja 2009.godine);
 20. Informacija o poplavama u Popovom polju, rijeci Krupi i na području Hutovog blata s prijedlogom zaključaka;
 21. Razmatranje prijedloga zaključaka u vezi s „kontinuiranim napadima na novinare i novinarsku profesiju, s posebnim osvrtom na ugrožavanje neovisnog medijskog izvještavanja u BiH“ (predlagatelj zastupnik Denis Bećirović);
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Sporazuma o vojnom grantu (dotacija) između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske,
  b)      Bilateralnog sporazuma u području obrazovanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.
  c)      Sporazuma o preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran;
  d)      Memoranduma o razumijevanju o budućnosti zdravstvene mreže u Jugoistočnoj Europi u okviru Procesa regionalne suradnje u Jugoistočnoj Europi (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.