MENI

47. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

„Šta je Vijeće ministara BiH preduzelo u zaštiti građana BiH koji su predmet istražnih radnji od strane Tužilaštva Republike Srpske (slučaj Ganić i dr.)?“

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

„1. Službi za poslove sa strancima dostavljeno je, 9.2.2009., oko 200 rješenja o ukidanju bh. državljastava licima koja su porijeklom s teritorija republika bivše SFRJ. Prema nezvaničnim informacijama, radi se isključivo o licima bošnjačke nacionalnosti s područja Sandžaka. S obzirom da se problematizirao rad Državne komisije za reviziju državljanstava sa tzv. slučajem Vuković, pitam kada će doći na red revizija državljanstava protjeranih državljana Republike Hrvatske, tačnije iz tzv. Kninske Krajine? 2. Kada će se i kako pravobranioci BiH uključiti u rješavanje pitanja imovine BiH, s obzirom da su oni najpozvaniji da se brinu o sudbini imovine BiH? Do sada nisam primijetio da su se ikada i oglasili po ovom pitanju, a kamoli uključili u rješavanje ovog teškog pitanja. Stoga očekujem odgovor da kažu kada i kako će se uključiti u rješavanje ovog pitanja?“

Džaferović, Šefik

„Moje pitanje upućujem Vijeću ministara BiH i vladama entiteta, a može se uputiti kao pitanje, ali i kao obavještenje Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH: Šta se namjerava preduzeti kako bi se spriječio odliv kadrova u pravosuđu koji rade u mjestima izvan njihovog prebivališta“?

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Moje pitanje upućeno je predsjednici Komisije za izbor članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta gospođi Esmi Hadžagić. 1. Koliko bodova je dobio kandidat iz reda ostalih profesor doktor Tihomir Knežiček? 2. Da li neizborom nijednog kandidata s Univerziteta u Tuzli prejudicirate ukidanje ovog univerziteta?

Kadrić, Remzija

„Postavljam pitanje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Kakvo je stanje u funkcioniranju Uprave BiH za zaštitu bilja, a u sklopu toga posebno: - kakva je nacionalna struktura u rukovodstvu Uprave, kao i u Upravi u cjelini? - kakve su bile procedure imenovanja u rukovodstvu Uprave, kao i prijem službenika i namještenika, u cjelini? - u kojoj mjeri se poštuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave? - koji je broj i iz kojih razloga se vrši angažiranje lica po drugom osnovu, mimo radnog odnosa? - ako ima problema i opstrukcija u funkcioniranju Uprave, šta Ministarstvo i Uprava namjeravaju uraditi da se otklone uočeni nedostaci a sve s ciljem efikasnije realizacije Međunarodne konvencije o zaštiti bilja i usvojenih zakona?“

Dolić, Rifat

„1.Moje prvo pitanje postavljam Vijeću ministara BiH.Prije nešto više od godinu dana u domaćim i nekim stranim medijima prenesena je informacija o navodno bogatim nalazištima nafte u BiH.A ova informacija je rezultat opet navodnih satelitskih snimaka ovog prostora.Nedavno su opet u medijima objavljene određene informacije koje meni liče na špekulativne pristupe tom pitanju, kako je kao posljedica ovih pretpostavki u BiH ekspeditivno počelo istraživanje nalazišta nafte koje navodno u Federaciji BiH obavljaju kompanije iz Amerike, a u RS-u neke ruske kompanije. Moje pitanje glasi – Da li se u BiH u duhu ovakvih informacija vrše istraživanja nalazišta nafte, ako se vrše, koje kompanije to rade, u kakvom aranžmanu i ko je izdao potrebne saglasnosti? 2.Drugo pitanje postavljam resornom ministarstvu u Vijeću ministara BiH.Na koji način se u BiH formiraju cijene nafte i naftnih derivata i kakvi su sadašnji mehanizmi kontrole cijena ovih proizvoda? Postoje li u BiH propisani jedinstveni standardi kvaliteta nafte i naftnih derivata, te na koji način i ko vrši kontrolu kvaliteta ovih proizvoda?“

Odgovor
Alajbegović, Azra

„Ministarstvo civilnih poslova BiH pitam - Kada će u punom kapacitetu početi raditi Agencija za lijekove BiH“?

Odgovor
Halilović, Sefer

„Imam dva kratka pitanja, prvo je upućeno ministru vanjskih poslova BiH. Molim Vas da mi dostavite spisak nosilaca diplomatskog pasoša i obrazloženje po kojem su osnovu izdati ti diplomatski pasoši?“ Drugo pitanje upućeno je ministru sigurnosti BiH: Zašto organi sigurnosti nisu odmah reagirali na brutalni napad, koji se dogodio u subotu 7. februara 2009. u restoranu „Brana“ u Banovićima, na Džemaludina Kurtića, Miralema Ćosića i Ferhata Čolića, koji su zadobili teške tjelesne povrede i podvrgnuti su višestrukim operativnim zahvatima, odnosno zašto od njih nisu uzete izjave istog dana kad se napad dogodio ,7.2. 2009., već tek od nakon nekoliko dana, odnosno u srijedu 11.2.2009.? Zbog čega istražni organi ne objave imena počinilaca brutalnog napada, već ih imenuju kao NN lica, iako su njihova imena potvrdili očevici i zna se da se radi o braći Esadu i Seadu Šehiću? Dokle je došla ova istraga i šta misle konkretno preduzeti da se počinioci ovog zlikovačkog napada privedu pravdi?“

Odgovor
Nanić, Husein

„1. Od Ministarstva vanjskih poslova BiH tražim da mi dostavi imena naših ambasadora koji su trenutno na dužnosti i gdje su na dužnosti, da li su karijerni ili ne i koja sve državljanstva imaju? 2. Istovremeno tražim od ministra da mi dostavi informaciju o tome na osnovu kojeg pravnog akta i ko donosi odluku o dodjeli bh. diplomatskih pasoša? Slično je pitanje kao gospodina Halilovića. Tražim spisak lica koja imaju bh. diplomatske pasoše, po kojem osnovu su im dodijeljeni i na osnovu kojih akata se dodjeljuje diplomatska viza i određuje njeno trajanje? S obzirom da mi kao poslanici u ovom najvišem domu u državi i dalje dobivamo vize na šest mjeseci. A ja ne vidim zaista razlog zbog kojeg te vize važe samo šest mjeseci“.

Bećirović, Denis

„ Zašto Vijeće ministara BiH u posljednje dvije godine nije zauzelo jedinstvene stavove u vezi sa sudskim procesima i hapšenjima državljana BiH od strane Republike Srbije?“

Odgovor
Matić, Slavko

„Imam pitanje za rukovodstvo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH - Zašto se na graničnim prijelazima primjenjuju različita mjerila i kriteriji kod uvoza i prometa robe i da li je donesena odluka o preusmjeravanju prometa robe s jednih prijelaza na druge granične prijelaze, odnosno favoriziranje pojedinih prijelaza nauštrb drugih. Ako postoji takva odluka, ko ju je i kada donio?“

Odgovor
Lozančić, Niko

„Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH postavljam jedno lakše pitanje nadajući se da ću ovaj put brže dobiti odgovor: Iz sredstava informiranja čuli smo teške optužbe na račun uvaženih nosilaca sudijsko- tužilačke dužnosti, profesije u BiH, gosp. Ize Tankića i gosp. Branka Perića, bivšeg predsjednika i člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Optužbe su izrečene u Magazinu „60 minuta“ Federalne TV. Pitanje glasi – Šta je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH preduzelo da zaštiti dignitet ovih visokih zvaničnika ako optužbe nisu tačne? Odnosno, šta će Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH preduzeti da ih sankcionira ako su optužbe utemeljene?“

Odgovor
Živković, Milorad

Milorad Živković je, komentirajući odgovor na pitanje u vezi s originalnim tekstom Dejtonskog sporazuma, koji je dobio od predsjednice Ustvnog suda, izrazio nezadovoljstvo zbog odgovora. Također je prigovorio što Služba nije dostavila Ustavnom sudu njegovo pitanje koje je predao u pisanoj formi s obrazloženjem, pa je zatražio da se to njegovo pitanje proslijedi ponovo Ustavnom sudu kako bi dobio precizan odgovor.

Odgovor
Dolić, Rifat

Rifat Dolić je također komentirao odgovor na pitanje u vezi s kadrovskim stanovima. Zatražio je da se to njegovo pitanje proslijedi Pravobranilaštvu BiH.

Nanić, Husein

Husein Nanić komentirao je odgovor koji je dobio od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, u vezi s razotkrivanjem potpune istine o stradalim Bošnjacima, u kontekstu posjete premijera Crne Gore i izjave da nema otvorenih pitanja između BiH i Crne Gore. Rekao je da je predsjedavajući Vijeća ministara BiH u odgovoru rekao da je, prema Ustavu, Predsjedništvo BiH nadležno za konkretna pitanja, pa je zatražio da se pitanje proslijedi Predsjedništvu BiH i da očekuje odgovor.

Jovičić, Slavko

Slavko Jovičić komentirao je odgovor koji je dobio od Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH u vezi s nacionalnom strukturom u svim institucijama. Rekao je, uz ostalo, da nije zadovoljan odgovorom i postavio pitanje – „kada će jedna jedina od 56 institucija pokušati ispraviti taj debalans u nacionalnoj strukturi, barem rukovodećih ljudi“.....kada će početi da se primjenuje to što oni njemu stalno šalju kao odgovore?“

Alajbegović, Azra

Azra Alajbegović je, uz ostalo, kazala da je zadovoljna odgovorom koji je dobila od Kolegija Predstavničkog doma. Zamolila je da joj se dostavi prijedlog delegacije koji je Kolegiju uputila Interparlamentarna grupa BiH pri Interparlamentarnoj uniji, s obzirom da postoje određene razlike u prijedlogu“.

Odgovor