MENI

47. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

4.3.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записник са 46. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог амандмана I на Устав Босне и Херцеговине (прво читање);
 4. Изјашњавање о Предлогу закона о доуни Закона о царинској тарифи БиХ (друго читање);
 5. Предлог закона о малољетним починиоцима кривичних дјела и кривичноправној заштити дјеце и малољетника (друго читање);
 6. Предлог закона о бесплатној правној помоћи (друго читање);
 7. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима(друго читање);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе БиХ (друго читање);
 9. Предлог закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине (друго читање);
 10. Предлог закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ (друго читање);
 11. Захтјев посланика Сефера Халиловића за  разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о слободи приступа информацијама у БиХ по хитном поступку, у складу с чланом 127. Пословника
 12. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о Предлогу закона о превозу опасних материја (закон у првом читању);
 13. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о Мишљењу Заједничке комисије за одбрану и безбједност о Предлогу закона о граничној контроли (закон у првом читању);
 14. Предлог Државне стратегије за надзор над опојним дрогама, спречавање и сузбијање злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини (предлагач: Савјет министара БиХ);
 15. Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2008. години (подносилац: Државна регулаторна комисија за електричну енергију);
 16. Информација о хапшењу Вјекослава Вуковића и активностима предузетим након тог догађаја;
 17. Информација о активностима везаним за пријем БиХ у нестално чланство у Савјету безбједности Уједињених нација у мандату 2010–2011. године;
 18. Информација о кривичним дјелима против достојанства личности и морала у БиХ, с нагласком на кривична дјела кријумчарења и трговине људима, у 2006. и 2007. години и првих девет мјесеци 2008. године;
 19. Информација Министарства иностраних послова о Резолуцији Европског палрамента о Сребреници (Стразбур 14. и 15. јануара 2009.године);
 20. Информација о поплавама у Поповом пољу, ријеци Крупи и на подручју Хутовог блата с приједлогом закључака;
 21. Разматрање предлога закључaка у вези с „континуираним нападима на новинаре и новинарску професију, с посебним освртом на угрожавање независног медијског извјештавања у БиХ“ (предлагач посланик Денис Бећировић);
 22. Давање сагласности за ратификацију:
  a)  Споразума о војном гранту између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске,
  b)  Билатералног споразума у области образовања између Савјета министара Босне и     Херцеговине и Владе Црне Горе
  c)  Споразумa о преференцијалној трговини између Босне и Херцеговине и Исламске Републике Иран;
  d)  Меморандумa о разумијевању о будућности здравствене мреже у Jугоисточној Европи у оквиру Процеса регионалне сарадње у Jугоисточној Европи (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.