MENI

45. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

4.2.2009. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 44. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине (друго читање);
 4. Предлог закона о унутрашњој и поморској пловидби (прво читање);
 5. Предлог закона о бесплатној правној помоћи (прво читање);
 6. Предлог закона о адвокатури Босне и Херцеговине (прво читање);
 7. Предлог закона о спречавању нереда на спортским такмичењима (прво читање);
 8. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима (прво читање);
 9. Предлог закона о Гаранцијском фонду (прво читање);
 10. Предлог закона о измјенама и допунама Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других  мјера  (прво читање);
 11. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине (прво читање);
 12. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (прво читање);
 13. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (прво читање);
 14. Предлог закона о допуни Закона о службеном гласилу Босне и Херцеговине – предлагач: посланик Адем Хускић (прво читање);
 15. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о полицијским службеницима Босне и Херцеговине (прво читање);
 16. Одлука Предсједништва БиХ о постављењу професионалних војних лица на формацијска мјеста у Оружаним снагама Босне и Херцеговине;
 17. Одлука Предсједништва БиХ о учешћу припадника Оружаних снага Босне и Херцеговине у мисији Снага међународне безбједносне помоћи (ИСАФ) у Исламској Републици Авганистан;
 18. Одлука Заједничке комисије за административне послове о измјенама Правилника о међународним активностима Парламентарне супштине БиХ – ради потврђивања;
 19. Изјашњавање Дома о утврђивању новог рока за достављање Извјештаја о Предлогу закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине;
 20. Изјашњавање Дома о утврђивању новог рока за достављање Извјештаја о Предлогу закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине;
 21. Изјашњавање Дома о утврђивању новог рока за достављање Извјештаја о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне опреме;
 22. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закона о контроли кретања оружја и војне опреме (закон у првом читању);
 23. Извјештај Комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Предлогу закључака поводом разматрања Предлога закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2009. годину посланика:
  а)  Клуба Странке демократске акције,
  б)  Ремзије Кадрића;
 24. Извјештај о активностима на пројекту „Аутопут на Коридору 5 ц“ и План наредних активности;
 25. Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2008. години (материјал Дирекције за европске интеграције БиХ);
 26. Коначни извјештај о спровођењу мјера из Акционог плана Средњорочне развојне стратегије БиХ 2004-2007. године (ПРСП) и Економски трендови, годишњи извјештај за 2007. годину Дирекције за економско планирање БиХ;
 27. Извјештај о раду Интерресорне радне групе за израду Предлога закона о имунитету;
 28. Предлог усаглашених закључака Комисије за спољне послове Представничког дома поводом расправе о Извјештају о раду Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе у 2008. години;
 29. Изјашњавање о иницијативама посланика:

  a)      Славка Јовичића – за сазивање посебне сједнице оба дома Парламентарне скупштине БиХ са само једном тачком дневног реда: „Привредна и економска ситуација у БиХ, односно економска рецесија и колапс банкарског система у многим државама свијета и Европе и рефлексије тог стања на БиХ, односно на привреду и укупно економске стање у овој земљи“,

  b)      Садика Бахтића – у вези разматрања на сљедећој сједници Дома или на Заједничкој сједници оба дома сљедеће тачке: „Глобална финансијска криза, негативни ефекти на економију БиХ и мјере за превазилажење кризе“.(kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.