MENI

45. sjednica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH

4.2.2009. 10:00 Bijela dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Zastupničkog doma;
 2. Zastupnička pitanja i odgovori;
 3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sustavu Bosne i Hercegovine (drugo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o unutarnjoj i pomorskoj plovidbi (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o odvjetništvu Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima (prvo čitanje);
 9. Prijedlog zakona o Garancijskom fondu (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera  (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 14. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine – predlagatelj: zastupnik Adem Huskić (prvo čitanje);
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 16. Odluka Predsjedništva BiH o postavljenju profesionalnih vojnih osoba na formacijska mjesta u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine;
 17. Odluka Predsjedništva BiH o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan;
 18. Odluka Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove o izmjenama Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne supštine BiH – radi potvrđivanja;
 19. Očitovanje Doma o utvrđivanju novoga roka za dostavu izvješća o Prijedlogu zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine;
 20. Očitovanje Doma o utvrđivanju novoga roka za dostavu izvješća o Prijedlogu zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine;
 21. Očitovanje Doma o utvrđivanju novog roka za dostavu Izvješća o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme;
 22. Izvješće Povjerenstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o Prijedlogu zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme (zakon u prvom čitanju);
 23. Izvješće Povjernstva Kolegija o nastojanju postizanja suglasnosti o prijedlogu zaključaka povodom razmatranja Prijedloga zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2009. godinu“ zastupnika:
  a) Kluba Stranke demokratske akcije,
  b) Remzije Kadrića;
 24. Izvješće o aktivnostima na projektu „Autocesta na Koridoru Vc“ i Plan idućih aktivnosti;
 25. Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine u 2008. godini (materijal Direkcije za europske integracije);
 26. Konačno izvješće o provođenju mjera iz Akcijskog plana Srednjoročne razvojne strategije BiH 2004-2007. godine (PRSP) i Ekonomski trendovi, godišnje izvješće za 2007. Direkcije za ekonomsko planiranje BiH;
 27. Izvješće o radu Međuresorne radne skupine za izradu Prijedloga zakona o imunitetu;
 28. Prijedlog usuglašenih zaključaka Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma povodom rasprave o Izvješću o radu Izaslanstva Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u 2008. godini;
 29. Izjašnjavanje o inicijativama zastupnika:
   1. Slavka Jovičića – za sazivanje posebne sjednice obaju domova Parlamentarne skupštine BiH sa samo jednom točkom dnevnog reda: „Gospodarska i ekonomska situacija u BiH, odnosno ekonomska recesija i kolaps bankarskog sustava u mnogim državama svijeta i Europe i refleksije tog stanja na BiH, odnosno na gospodarstvo i ukupno ekonomske stanje u ovoj zemlji“,
   2. Sadika Bahtića – u vezi razmatranja na sljedećoj sjednici Doma ili na Zajedničkoj sjednici obaju domoa sljedeće točke: „Globalna financijska kriza, negativni efekti na ekonomiju BiH i mjere za prevazilaženje krize“. (kraj)

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.