MENI

45. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Alajbegović, Azra

1. „Molim službe da ovaj dodatak, znači odgovor Azri Alajbegović, zapravo dopune na način na koji sam to tražila, a to je da se napravi i pregled poslanika koji su odbili putovanja i službena odsustva vezana za, prije svega, predstavljanje zemlje u inozemstvu na različitim sastancima, s različitom specifičnom težinom. U isto vrijeme molila bih da se sistematizira odgovor gospodina Bećirovića, zato što je ovaj odgovor kalendarskim redosljedom postavljen, a ja bih molila da ta sistematizacija ide po poslanicima i delegatima nominem, tako bi na neki način to bilo potpuno pregledno. I zapravo taj kompletan izvještaj mislim da bi bilo korisno za Parlamentarnu skupštinu BiH za održanje njenog digniteta i digniteta svakog poslanika i delegata pojedinačno, da se postavi na veb-stranicu Parlamentarne skupštine BiH, čime bismo na određen način, zapravo, otvorili jednu novu stranicu u tom segmentu rada poslanika i delegata i time pokazali ozbiljnost posla kojim se bavimo“. 2. Postavljam pitanje kolegiju oba doma – Kakvu poruku šalje ženama BiH kada u delegaciji na ovogodišnjoj skupštini nema nijedne žene. I naravno, indirektna poruka – Kakvu poruku šaljemo ženama prisutnim na Godišnjoj skupštini Interparlamentarne unije kad se zna da se, u okviru svakog zasjedanja skupštine, obavezno održava sastanak grupe žena parlamentarki u sklopu Interparlamentarne unije svijeta? Da li to znači da BiH nema nijednu ženu koja je može na adekvatan način predstavljati, pogotovo što znamo da zapravo sekretarica komisije, odnosno Interparlamentarne unije BiH je uvijek prisutna i što je logično na ovom godišnjem zasjedanju, pa se pitam da li Kolegij smatra da sekretarica Interparlamentarne unije pri Parlamentarnoj skupštini BiH može biti moguća predstavnica BiH, s jedne strane. S druge strane, upozoravam Kolegij da postoje negativni poeni koje će delegacija dobiti u smislu oduzimanja 10 glasova pri glasanju za rezolucije na ovom važnom skupu zbog odsustva žene iz delegacije. 3. I pitanje Vijeću ministara BiH – Kada će se institucionalizirati Ured za bilje BiH?“

Odgovor
Živković, Milorad

„Zato što nisam dobio odgovor gospodina Silajdžića, gdje je originalni dokument Dejtonskog sporazuma, moram da dam drugo potpitanje i zato postavljam pitanje predsjednici Ustavnog suda BiH. S obzirom da je članom VI. Ustava BiH (primjerak koji imamo u našem poslovniku) u stavu 3. precizirano: „Ustavni sud će štititi ovaj Ustav“ – molim da mi se dostavi odgovor na pitanje, na osnovu kojeg primjerka Ustava BiH (navesti datum štampanja, izdavača, ovlaštenog prevodioca, te na osnovu koje odluke se baš ta jezička verzija stavlja u službenu upotrebu), sudije Ustavnog suda BiH donose odluke koje su konačne i obavezujuće?“

Odgovor
Huskić, Adem

„1. Prvo – Prema informacijama iz medija, sve je veći problem naplate poreza i kod privrednih subjekata čiji su vlasnici stranci. Naime, iz onoga što se moglo pročitati, preduzeća koja rade određeni period, ne plaćaju poreze državi i njihovi vlasnici, odnosno direktori jednostavno napuste državu. Ovaj problem sadrži, po mom mišljenju, elemente korupcije državnih službenika koji su zaposleni u poreskim organima države i entiteta. Pitam - da li je Vijeće ministara BiH razmatralo ovaj problem, koje mjere stoje na raspolaganju i da li će se nešto konkretno preduzeti da se ova praksa sankcionira i spriječi? 2. Drugo – Pitanje je upućeno Ministarstvu sigurnosti BiH. Trenutno je preko 20 policijskih službenika i Granične policije, među kojima i zamjenik direktora, suspendirano zbog istraga koje se protiv njih vode. Međutim, ovaj proces za neke od njih traje više od godinu dana, a da se niti podiže optužnica niti se proces obustavlja, odnosno oni se ne vraćaju na posao, nego su ih suspendirali i oni sjede kod kuće. Ovakva praksa govori da se ovim stvarima može i manipulirati i zloupotrebljavati bez ičije lične odgovornosti, a da ljudi pokrenu sudski spor protiv države i da država takve sporove izgubi, jer izgleda da se takvi sporovi već pokreću i da ih ljudi, odnosno pojedinci dobivaju i da im država plaća kao da su radili. Ovim se narušava ugled institucija BiH među koje spada i pravosuđe. Pitam Ministarstvo sigurnosti BiH – Šta namjeravate preduzeti da se ovakve stvari ubuduće ne dešavaju?“

Odgovor
Bahtić, Sadik

„1. Prvo pitanje je za Vijeće minsitara BIH – Da li Vijeće ministara BiH ima u planu da jednu od novoformiranih državnih institucija locira u Bihać, u centar Unsko – sanskog kantona? 2. I drugo pitanje za Minsitarstvo sigurnosti BiH -Tražim da se pristupi izmjeni i dopuni Zakona, ko sve ima pravo pristupa tajnim podacima?“

Odgovor
Jovičić, Slavko

„1. Ja, dakle od 2. sjednice, a danas je 45., postavljam isto pitanje – šta je s nacionalnom strukturom u svim institucijama? 2. Kada će biti vraćena imovina Srpske pravoslavne crkve ovdje u Sarajevu?“

Odgovor
Marković, Milica

„1. Koji su ključni razlozi zbog kojih Tužilaštvo BiH već duže vrijeme nije ništa preduzelo na procesuiranju određenih predmeta koji su kod Tužilaštva već odavno zaprimljeni? Slučaj Atif Dudaković. Godine 2006. dostavljena je tužba s određenim materijalom dokaza protiv gosp. Dudakovića. U kojoj fazi je istraga o ovom predmetu i zašto se Tužilaštvo nije oglasilo niti išta preduzelo iako postoji interes za ovaj slučaj, naročito iz RS-a. 2. Drugo pitanje upućeno je direktno glavnom tužiocu Tužilaštva BiH, dakle tražim njegov komentar na posljednje izjave i komentare u javnosti da Tužilaštvo BiH upravo ne pokreće određene predmete koje je uredno zaprimilo zato što postoji uticaj pripadnika bivše organizacije AID u smislu pritisaka i sprečavanja da se pojedini predmeti otvore i počnu procesuirati u tom tužilaštvu, a naročito za predmete, dakle postoji poseban pritisak kako je rečeno, za predmete u kojima su optužena lica pripadnici bošnjačkog naroda? U tom slučaju očekujem i njegov odgovor, koji su sljedeći potezi Tužilaštva na ažuriranju i ubrzavanju određenih predmeta za koje znamo da su već davno primljeni i protokolirani.“

Bećirović, Denis

„1. Pitanje je za Vijeće ministara BiH i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Zašto Vijeće ministara BiH već godinu dana ne poštuje i ne realizira usvojenu Inicijativu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH kojom se od ovog izvršnog organa traži dostavljanje Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije i kriminala? 2. Drugo pitanje – Koje će mjere preduzeti Vijeće ministara BiH prema onima koji nisu realizirali zacrtane mjere u strategiji za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije? Mislim na strategiju 2006. – 2009. godina. 3. Treće pitanje je također za Vijieće ministara BiH, ono glasi – Šta je konkretno učinilo Vijeće ministara BiH kako bi pomoglo i zaštitilo državljanina BiH Iliju Jurišića u posljednjih šest mjeseci?“

Džaferović, Šefik

„Kada će konačno u parlamentarnu procedure biti upućeni prijedlozi Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o svojinsko – pravnim odnosima?“

Jašarević, Bajazit

„Kada će u parlamentarnu proceduru doći Zakon o akcizama, s obzirom da je u odgovorima na ranija pitanja najavljivano da se ozbiljno radi na izradi novog zakona o akcizama?“

Odgovor
Sokolović, Salko

„1. Kome je i na osnovu kojih kriterija o stimulacijama direktor SIPA-e davao stimulacije u prošloj godini, mislim na zaposlene u SIPA-i? 2. Na osnovu kojeg oglasa je direktor SIPA-e odabrao „Mitel“ kao davaoca usluga za mobilnu telefoniju u SIPA-i? 3. Kada će direktor SIPA-e izbalansirati nacionalnu strukturu rukovodnih radnika u SIPA-i, da ne bismo imali ovih problema koje imamo?“

Odgovor
Kalabić, Drago

„Šta će Vijeće ministara BiH uraditi povodom Odluke Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije od 12. novembra prošle godine, kojom se plaća generalnom direktoru Agencije povećava za 30% i ona je u ovom momentu vjerovatno daleko, daleko, najveća u BiH i za, po nekim računicama, gotovo polovinu veća od plaća članova Predsjedništva BiH? Da li se na ovaj način ruši Zakon o plaćama i jesu li pokrovitelji te agencije oni koji su insistirali na određenim rješenjima, je li im ovo što se sada dešava u Agenciji bio motiv?“

Odgovor
Lozančić, Niko

„Na osnovu kojih ustavnih ili zakonskih ili nekih drugih nepoznatih normi ili principa je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH osiguralo da ni na jednoj rukovodećoj dužnosti u sudovima i tužilaštvima države i entiteta nema predstavnika hrvatskog naroda?“

Dolić, Rifat

2. Pitanje upućujem predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i Komisiji za integrirano upravljanje granicom BiH – Šta možete preduzeti na izmjeni odluke hrvatskog ministra mora, prometa i infrastructure, od 15. decembra 2008., u određivanju javnih puteva kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku s ciljem da se na popis puteva za tranzitni promet kroz Republiku Hrvatsku uvrsti i put Karlovac, granični prijelaz Hukića Brdo – Maljevac kod Velike Kladuše?“

Odgovor