MENI

42. сједницa Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ

17.12.2008. 10:00 Бијела сала

Дневни ред:


 1. Записник са 41. сједнице Представничког дома;
 2. Посланичка питања и одговори;
 3. Предлог закона о заштити и добробити животиња (друго читање);
 4. Предлог закона о генетички модификованим организмима (друго читање);
 5. Предлог закона о Агенцији за развој информационог друштва Босне и Херцеговине (ЗАРИД), (друго читање);
 6. Предлог закона о граничној контроли с Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и сигурност;;
 7. Предлог закона о контроли кретања оружја и војне опреме с Мишљењем Заједничке комисије за одбрану и сигурност;;
 8. Предлог закона о измјени Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, са Мишљењем Уставноправне комисије – предлагачи: посланици Нико Лозанчић, Бериз Белкић и Милорад Живковић;
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, са Мишљењем Комисије за финансије и буџет – предлагач: посланик Јерко Иванковић Лијановић ;
 10. Предлог закона о забрани негирања, минимизирања, оправдавања или одобравања холокауста, злочина геноцида и злочина против човјечности – предлагач: посланик Екрем Ајановић (прво читање);
 11. Извјештај Комисије Колегијума о настојању да се постигне сагласност о предлогу за изјашњавање Дома да се Предлог закона о допуни Закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине разматра и у другом читању;
 12. Извјештај Комисије Колегија о настојању за постизање сагласности о захтјеву посланика Садика Бахтића за разматрање Приједлога закона о државној имовини Босне и Херцеговине по скраћеном поступку, у склду с чланом 126. Пословника.
 13. Изјашњавање Дома о одређивању новог рока за достављање Извјештаја о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о производњи наоружања и војне опреме;
 14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о именовању чланова Савјета националних мањина (предлагач: Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе, имиграцију, избјеглице, азил и етику);
 15. Давање сагласности за ратификацију:
  a)  Споразума о ваздушном саобраћају између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјета министара Украјине,
  b)  Споразума о културној сарадњи између Савјета министара БиХ и Владе Републике Кине,
  c)   Нота Споразума између Босне и Херцеговине и Краљевине Норвешке о ревизији сукцесије билатералних споразума закључених  између бивше СФРЈ и Краљевине Норвешке,
  d)   Европског уговора о главним унутрашњим пловним путевима од међународног значаја (АГН);
  e)   Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Мађарске у вези са сукцесијом билатералних међународних уговора закључених између Федеративне Народне Републике Југославије/Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике Мађарске, 
  f)    Аката XXIII конгреса Свјетског поштанског савеза – Букурешт 2004.
 16. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру у иностранству за период 01.03.2008 – 30.06.2008. године;
 17. Расправа о теми: Савјет Европе и његове активности (основа за расправу је Извјештај о раду Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјет Европе у 2008. години);
 18. Расправа о излагању предсједавајућег Предсједништва БиХ, Хариса Силајџића, приликом обраћања у Генералној скупштини УН-а у Њујорку и Парламентарној скупштини Савјета Европе у Стразбуру (усвојена иницијатива посланика Бранка Докића);
 19. Расправа о Резолуцији Народне скупштине Републике Српске о циљевима и мјерама политике Републике Српске са 14. посебне сједнице, одржане 15. 10. 2008. године (усвојена иницијатива посланика Ремзије Кадрића);(kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.