MENI

42. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Bećirović, Denis

„1. Kakva je bila uloga člana Predsjedništva BiH Beriza Belkića (SBiH), predsjednika Federacije BiH Safeta Halilovića (SBiH) i ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Rame Masleše (SBiH) u predmetu „alžirska grupa“? 2. Konkretno, da li se od navedene tri osobe neko suprotstavio hapšenju „alžirske grupe“? 3. Ako nije, zašto se niko od navedene trojice nije suprotstavio hapšenju „alžirske grupe“?“

Dolić, Rifat

„Koje je međunarodne konvencije, sporazume, protokole i memorandume Bosna i Hercegovina do danas nije potpisala i ratificirala, a za to postoji objektivno izraženi interes države BiH i njenih institucija i građana i koje državne institucije su pojedinačno nadležne i odgovorne da pokrenu inicijative i izvrše njihovo potpisivanje? Molim da mi se na ovo pitanje odgovori analitički navodeći spisak nepotpisanih konvencija, sporazuma, protokola i memoranduma i institucija BiH koje su nadležne i odgovorne za njihove iniciranje i potpisivanje.“

Odgovor
Nanić, Husein

„1. Nedavno je, prilikom posjete crnogorskog premijera Bosni i Hercegovini, na zajedničkoj pres-konferenciji izjavljeno da između BiH i Crne Gore nema otvorenih pitanja, te su tom prilikom potpisana četiri međudržavna sporazuma i najavljeno je potpisivanje Sporazuma o granici BiH i Crne Gore, što ja svakako pozdravljam. Želim da podsjetim i nas i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da se još uvijek Crna Gora nije zvanično izvinila porodicama nastradalih državljana BiH, koji su uhapšeni na crnogorskom primorju, deportirani i izručeni policiji RS-a '92 godine, te da nije proveden krivični postupak i sankcionirani svi zločinci koji su učestvovali u hapšenju i deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore '92 godine. Poznato je da je tom prilikom ubijeno najmanje 86 Bošnjaka koji su potražili utočiše od rata u BiH u Crnoj Gori. Postavljam pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH – Da li će BiH tražiti zvanično izvinjenje Crne Gore i razotkrivanje potpune istine o stradalim Bošnjacima, kao uslov za potpisivanje tih ugovora i da li će BiH istrajati u zahtjevu za ispitivanje i sankcioniranje zločinaca, ili će zanemariti te činjenice i dalje tvrditi da između BiH i Crne Gore nema otvorenih pitanja? 2. Sljedeće pitanje također postavljam predsjedavajućem Vijeću ministara BiH, a ono se tiče graničnih prijelaza u Unsko-sanskom kantonu u izbornoj jedinici 1. iz koje ja dolazim, gdje već duže vrijeme, duže od 10 godina, u općinama Velika Kladuša, Cazin i Bihać postoje zahtjevi za otvaranje graničnih prijelaza u mjestima Martin-Brod - Općina Bihać, Tržička Raštela - Općina Cazin i dva u Općini Velika Kladuša (Obljaj i Plazikur). Znači, otvaranje graničnih prijelaza potrebno je za malogranični promet u pograničnom naselju, te za nesmetan pristup zemljišnim posjedima koje građani BiH imaju na prostoru Republike Hrvatske. Postavljam pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH: Da li Vijeće ministara BiH planira i kakve su aktivnosti na otvaranju tih malograničnih prijelaza?“

Odgovor
Suljkanović, Mehmed

„Aktom, broj 01-34-2-977-8-MP/08, od 10.7.2008., Komisija za izbor članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, dostavila je prijedlog rang-liste najboljih kandidata s intervjua za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta. Vijeće ministara BiH na 64. sjednici, održanoj 30.10.2008., razmotrilo je prijedlog liste najboljih kandidata, a Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je na sjednici, od 19.11.2008., usvojio pomenutu listu. U vezi s provedenom procedurom, postavljam sljedeća pitanja: 1. Zašto komisija u svom prijedlogu najboljih kandidata nije navela broj bodova svih 19 kandidata poslije obavljenog intervjua? 2. Zašto kandidati koji nisu ušli u prijedlog 10 najboljih kandidata nisu obaviješteni o rezultatima intervjua? 3. Tražim spisak prijavljenih kandidata za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta iz reda ostalih. 4. Da li je među predloženim i izabranim kandidatima bilo onih koji su očito u sukobu interesa?“

Mehmedović, Šemsudin

Obnovio je pitanje sa 35. sjednice: „Koliko je do sada državljana Srbije i Hrvatske ostvarilo dvojno državljanstvo u BiH i koliko je građana BiH do sada ostvarilo dvojno državljanstvo u Srbiji i Hrvatskoj?“ Postavio je i novo pitanje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i Ministarstvu civilnih poslova BiH: „Zašto predsjedavajući Vijeća ministara BiH odbija da uvrsti u dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH tačku o prijemu u državljanstvo istaknutih sportista po članu 13. Zakona o državljanstvu BiH, iako se zna da je Ministarstvo civilnih poslova BiH završilo svu potrebnu proceduru i dalo pozitivnu preporuku za prijem u državljanstvo rukometaša Bojana Skoke i ostalih, još u junu ove godine. Javnosti ove zemlje poznati su apeli sportskih radnika za ove sportiste. Da li predsjedavajući Vijeća ministara BiH ovim potezom direktno radi protiv interesa ove zemlje i na osnovu čega sprečava raspravu o ovom pitanju i izjašnjenje ostalih članova Vijeća ministara BiH o ovome time što mjesecima odbija uvrstiti ovu tačku na dnevni red sjednice Vijeća ministara BiH? Također, molim za odgovor i od Ministarstva civilnih poslova BiH o provedenoj proceduri o ovom slučaju.“

Odgovor
Prodanović, Lazar

„1. Ko je i kada dozvolio da u Tuzli paralelno postoje dvije javne visokoškolske ustanove istog profila obrazovanja. Dakle, u okviru Univerziteta u Tuzli postoji Pravni fakultet i, nažalost, u Tuzli također postoji Odjeljenje Pravnog fakulteta Sarajevo, sa sjedištem u Tuzli, za koje se posljednjih mjeseci veže skandalozna afera zbog seksualnog iskorištavanja studentica, navođenja na prostituciju i korištenja opojnih droga? Koliki je iznos sredstava, koji se iz budžeta Kantona Sarajevo ili Federacije BiH izdvaja za ovo odjeljenje, čiji su profesori umiješani u ovu aferu? Zbog čega ovo odjeljenje nije ukinuto odmah nakon otvaranja Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli a studentima omogućen završetak studija? 2. Drugo pitanje uputio bih nadležnoj instituciji u Vijeću ministara BiH ili onoj koja se bavi ovom problematikom. Naime, da li se u institucijama BiH pri zapošljavanju ili neposredno nakon toga vrši provjera stečenih diploma o stepenu obrazovanja zaposlenih u ovim institucijama? Koliki je broj slučajeva otkrivenih falsificiranih diploma, dakle lažno izdatih dokumenata, što bi moglo da bude jako zabrinjavajuće. I potpitanje – koliki broj državnih službenika zaposlenih u institucijama BiH, budžetskih korisnika, završi viši stepen stručne spreme za veoma kratko vrijeme, prema nekim informacijama. Dakle, s više školske spreme na visoku i koliko ih je dobilo po tom osnovu unapređenja? Iz kojih univerziteta ili fakulteta su ove diplome i koji je model unapređivanja ovih državnih službenika po ekspresnom postupku?“

Odgovor
Halilović, Sefer

„1. Još jednom ću postaviti pitanje predsjedavajućem Vijeću ministara BiH gospodinu Nikoli Špiriću: ko koristi imovinu bivšeg Socijalističkog saveza radnog naroda BiH, bivšeg Saveza socijalističke omladine BiH i bivšeg Saveza sindikata BiH? 2. Kada će Kolegij ovog doma osigurati realizaciju odluke ovog doma o direktnom TV prijenosu sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH?“

Dolić, Rifat

„Pitanje za Državnu graničnu službu i Upravu za carine putem Vijeća ministara BiH – Šta možete preduzeti na povećanju prohodnosti državne granice na graničnim prijelazima s Republikom Hrvatskom, s većim intenzitetom prijelaza državne granice u oba smjera, posebno u vrijeme vikenda i državnih praznika, kada se često formiraju kilometarske kolone vozila i kada građani nepotrebno dugo čekaju na ulazak ili izlazak iz BiH i zbog toga s pravom negoduju i upućuju pogrdne riječi i psovke na račun države i onih koji je na bilo koji način predstavljaju?“

Kadrić, Remzija

„1. U kojim direkcijama, agencijama i drugim upravnim organizacijama pri Vijeću ministara BiH je mandat direktora već poodavno istekao? Zašto predsjedavajući Vijeća ministara BiH pitanje izbora, imenovanja novih direktora ne stavlja na sjednice Vijeća ministara BiH? 2. Zašto predsjedavajući Vijeća ministara BiH ne stavlja na dnevni red pitanje imenovanja direktora sljedećih agencija: a) Agencije za forenzička ispitivanja vještačenja, b) Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, c) Agencije za policijsku podršku, iako su sve procedure do imenovanja završene prije nekoliko mjeseci, a u skladu sa Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i Agenciji za podršku policijskoj strukturi BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 36/08, od 6.5.2008.). 3. Zašto se ne formira centralno antikorupciono tijelo na nivou BiH (agencija ili slično), iako su Ministarstvo pravde BiH i Ministarstvo sigurnosti BiH u tom pogledu podnijeli odgovarajuće prijedloge?“

Odgovor
Izetbegović, Bakir

„1. S obzirom da se često spominje da predsjedavajući Vijeća ministara BiH odbija da uvrsti u dnevni red određene tačke bez obrazloženja, tražim da nam se dostave zaključno s današnjim danom svi materijali upućeni Generalnom sekretarijatu, tj. Vijeću ministara BiH u 2008. godini s datumom zaprimanja, koji se nalaze na listi sa zahtjevom za uvrštavanje u dnevni red Vijeća ministara BiH. Naime, Centar civilnih inicijativa nedavno je objavio da je, prema Programu rada, samo 8% od planiranog obima usvojeno Parlamentarnoj skupštini BiH, a oko 27% u Vijeću ministara BiH. Tražim da predsjedavajući Vijeća ministara BiH obrazloži – zašto materijale ne uvrštava u dnevni red i time direktno usporava razvoj ove zemlje? 2. Drugo poslaničko pitanje je također za doktora Špirića – Agencija za rad i zapošljavanje BiH je prije dvije godine uputila Vijeću ministara BiH novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, kojim je za nekoliko mjesta predviđeno proširenje i zaposlenje ljudi koji će raditi na poslovima provođenja propisa iz oblasti sukcesije i sporazuma o socijalnom osiguranju sa zemljama regiona i Evrope. Skoro dvije godine predsjedavajući Vijeća ministara BiH odbijao je da uvrsti ovu tačku u dnevni red, a nakon što je uvrštena, jedini je glasao protiv nje. Svi ostali članovi Vijeća ministara BiH podržali su pravilnik, a predsjedavajući Špirić je bez obrazloženja i argumentacije glasao protiv i tako osporio ovaj dokument. Tražim izjašnjenje od predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH – koji je razlog da jedini glasa protiv ovog pravilnika i time dovodi u pitanje rad ove agencije i provođenje veoma bitnih sporazuma za građane ove zemlje?“

Odgovor
Bahtić, Sadik

„Tražim od Upravnog odbora Javnog RTV servisa da mi dostavi zaključke s posljednje sjednice Upravnog odbora.“

Živković, Milorad

„Kakve su sigurnosne procjene o boravku pripadnika tzv. alžirske grupe u BiH?“

Sokolović, Salko

„Na jučer održanom sastanku u organizaciji Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH – Odsjek za promociju i unapređenje izvoza, o temi: „Prioriteti promocije izvoza za BiH u 2009. godini“, informiran sam da je Izvozno vijeće BiH, od svog formiranja 2006. godine do danas, održalo 15 sjednica, čije je smjernice usvojilo Vijeće ministara BiH u formi zaključaka. Iz rasprave proisteklo je i moje pitanje upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH gospodinu Špiriću: 1. Šta je Vijeće ministara do sada učinilo na provođenju pomenutih zaključaka, proizašlih iz smjernica Izvoznog vijeća BiH? 2. Da li je i kolika finansijska podrška planirana promociji izvoza za BiH u budžetu za 2009. godinu? 3. Planira li Vijeće ministara BiH kvantitativno i kvalitativno kadrovsko jačanje Odsjeka za promociju i unapređenje izvoza pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i Odsjeka za ekonomsku diplomatiju pri MVP-u? 4. Da li je Vijeće ministara BiH upoznato s činjenicom da trenutno mreža ekonomske diplomatije i nedostatak predstavništva vanjskotrgovinskih komora BiH u inozemstvu koči promociju unapređenja izvoza iz BiH? Ako jeste, šta misli učiniti da bi se otklonila ova slabost, kada su u pitanju akteri promocije izvoza BiH?“

Odgovor